Dit og mit
Solrød

Tryghed

Tryghed for alle

Solrød er kendt for at være et af Danmarks mest trygge steder at færdes og bo. For Venstre har det højeste prioritet, at vi fastholder denne position.

I hele Solrød Kommune skal det fortsat være trygt at færdes i det offentlige rum – for børn og voksne, unge og ældre både om dagen og om natten.

Venstre vil arbejde for alle de nødvendige initiativer, som kræves for, at Solrød forbliver et trygt sted at leve og bo.

Samarbejde fremmer trygheden 

Venstre vil arbejde for et endnu tættere samarbejde med grundejerforeningerne, skoler, politi, SSP, hvor vi vil drøfte, hvordan vi i fællesskab kan sikre borgernes tryghed og tage de nødvendige initiativer, hvor det er nødvendigt.

Blandt disse initiativer kan være forebyggelse af indbrud og tricktyveri, hindring af utryghedsskabende adfærd i det offentlige rum og særlige indsatser overfor narkotikahandel, hærværk og graffiti. 

Vi vil desuden prioritere det tætte samspil med Lokalrådet i Solrød Kommune, hvor politiet, civilsamfundet og ledelsesrepræsentanter fra Solrød Kommune nyder godt af dette formelle samarbejdsforum, ligesom vi vil tage initiativ til, at der årligt holdes offentlige møder om tryghedsskabende initiativer.

OMGIVELSERNE

Grøn kommune

Vi vil passe på vores strand, grønne områder og det åbne land. Vi vil støtte og styrkesamarbejdet omkring Strand-renselauget, hvor grundejerforeningerne i strandområdet og Solrød Kommune sammen sikrer en ren strand.

Gør Solrød Kommune smukkere og renere

Det er af største betydning, at hele kommunen fremstår pænt, ordentligt og indbydende. Veje, cykelstier og fortove skal være velholdte. Det samme gælder beplantningen, idet det fysiske udtryk samlet set bidrager til at skabe glæde, ro og tryghed.

Såkaldt ”herreløst affald” bliver et større og større problem i verden, Vesteuropa og i Danmark. Også i Solrød oplever vi problemerne med affald, som skæmmer vores bymidter, stier og veje.

Vi kan ikke løse hele verdens affaldsproblemer, men vi kan i det mindste rydde op efter os selv.

Venstre vil arbejde for, at daginstitutioner, folkeskoler og foreninger får større fokus på at lære børn og unge at lægge affald i affaldsbeholdere og skraldespande.

Vi tager lokalt ansvar for klima og miljø

Solrøds profil skal fortsat være grøn og innovativ. Vi vil fortsætte med at have fokus på energiomstilling og energirenoveringer til gavn for borgere, virksomheder, miljøet – og ikke mindst økonomien.

Solrød Biogas har vist sig at være en kæmpe succes, og i Venstre ønsker vi at udbygge biogasanlægget til også at omfatte komposterbart dagrenovation, hvorved vi genanvender mere af  affaldet – gør affaldet til ressourcer – og dermed får produceret mere biogas, der, som vedvarende energikilde, efterhånden skal fortrænge fossile brændstoffer (kul, olie og gas) og reducere CO2- udledningen.

Vi vil skabe bæredygtig vækst med fokus på mulighederne i den cirkulære økonomi.

Bedre affaldshåndtering

De skraldespande, som findes i Solrød Kommune, skal erstattes af intelligente affaldsbeholdere, som er større og holder bedre på affaldet, så det ikke spredes af vind, vejr og fugle.

Gadebelysning

Venstre vil sørge for, at det bliver undersøgt, hvordan nye teknologier kan gøre det muligt at få gadebelysning hele natten f.eks. ved dæmpning af belysningen i de nattetimer, hvor belysningen nu er slukket eller ved at lade hver anden lyskilde være tændt i de pågældende nattetimer.

På denne måde vil der være lys uden, at energiforbruget stiger, og klima og miljøpåvirkningen vi være neutral.

KOMMUNEN

Gensidig respekt giver sammenhold

I Solrød lever vi efter danske normer, og vi har en grund-læggende forventning om, at alle ønsker at bidrage til det lokale samfund.

Vi byder alle nye medborgere velkomne og forventer, at de respekterer de love, normer og regelsæt, som vi har opbygget gennem generationer.

Det handler om det personlige ansvar – frihed, frisind og fællesskab – som vi vægter meget højt.

Vi vil fortsat understøtte initiativer, som f.eks frivillige til lektiehjælp, der allerede er en realitet i dag.

Desuden vil vi støtte initiativer som voksenmentorer, som kan hjælpe de unge med lektier, med at udvikle et godt sprog og med at vise dem en positiv retning i livet.

En selvstændig kommune

Borgerne er glade for at bo i en lille kommune som Solrød, hvor der er kort afstand til politikerne og dermed beslutningerne. Vi går derfor til valg på, at Solrød forbliver en selvstændig kommune.

Den høje andel af private boliger skal bestå

Solrød Kommune er kendetegnet ved at have en høj andel af ejerboliger, og det niveau vil vi fastholde i takt med, at de sidste boligudviklingsområder i kommunen bliver en realitet.

Det har i praksis vist sig at være det bedste fundament til, at Solrød er kendt som ”et grønt smørhul”, hvor det er rart, godt og trygt at bo.

Frit valg for borgerne 

Vi er en del af en liberal familie, hvor grundholdningen tager afsæt i det enkelte menneskes personlige frihed og retten til selvbestemmelse.

Vi vil værne om denne frihed, og vi vil konstant have fokus på at sikre valgfrihed for vores borgere, hvor det er muligt.

Vi er alle forskellige, og det gælder også borgerne i Solrød kommune. Det bedste tilbud for den enkelte vil være det, der er tilpasset den enkelte, og som man selv har valgt.

Venstre er garant for et bredt politisk samarbejde i Solrød Kommune

Venstre vil fastholde det tætte og frugtbare samarbejde til gavn for borgerne, der i en årrække har præget byrådets mange partier og lister i Solrød Kommune. Det er vigtigt for os at stå på den historiske tradition om det samarbejdende byråd.

Vores vilje til at samarbejde baserer sig på mottoet: ”De, som tager politisk ansvar, får indflydelse”. Dog vil viljen til at samarbejde aldrig overskygge vores politiske idealer eller udviske de reelle politiske meningsforskelle.