Michael
Arnø

Michael Arnø med V-baggrund

FORENINGSLIV, DAGTILBUD, ØKONOMISK ANSVARLIGHED SKOLER OG NATUR

Jeg ønsker, at Solrød skal forblive et godt sted at bo

Mine mærkesager er understøttelse af de frivillige foreninger, gode dagtilbud, en folkeskole med kvalitet, natur i balance samt bæredygtig økonomi.

Mangfoldige dagtilbud og skoler er noget, jeg som familiefar har lært betyder utroligt meget, når alle ender skal mødes i en moderne families hverdag – hvor vi sammen forsøger at give børnene en tryg og lærerig opvækst.

Frivillige foreninger

Frivillige foreninger har altid betydet meget for mig, både som barn og voksen. Derfor mener jeg, disse er vigtige tilbud, som vi sammen skal værne om og støtte op om.

Solrød er en naturskøn perle – det skal den blive ved med at være, således vi forsat kan bruge naturen, som en del af vores hverdag.

Den kommunale økonomi er i dag sund, og det skal den også være i fremtiden. Jeg vil med omhu og omtanke fastholde en fornuftig økonomi. Det vil nødvendigvis kræve balance imellem mulighederne og prioriterede valg.

Kontaktinformation

Medlem af Familie- og uddannelsesudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet samt Hyrevognsudvalget for Greve og Solrød Kommuner

miar@solrod.dk
T. 20 43 16 96

FAKTA OM michael arnø

  • 48 år
  • Gift med Kristina. Vi har tre børn på 16, 15 og 12 år
  • Revisionsbaggrund og Diplomuddannelse i IT-ledelse
  • Lead Compliance Officer hos e-nettet
  • Formand for Natteravnene i Solrød


Politisk erfaring

  • Medlem af Venstre i Solrød siden 2014
  • Byrådsmedlem siden 2018