kommentar
byrådsmøde
23. november

Godkendelse af budget 2021 vedr. driften af plejeboliger på chr. have og rammeaftale for de sjællandske kommuners og regionens samarbejde på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Punkt 163
Godkendelse af budget 2021 – driften på 166 plejeboliger – Chr Have.

Da driftbudgettet ikke overstiger det foregående års budget, kan det – på trods af aflyst afdelingsmøde grundet Corona – indstilles til godkendelse, og jeg har en formodning om, at alle udover Venstre anbefaler punktet om den bygningsmæssige drift – herunder punktet om en lejenedsættelse på 5,92% – svarende til kr. 480,- for lejeboligerne og en nedsættelse på kr. 287,- for rehabiliteringsboligerne i budgetår 2021. En lille stigning på antennebidrager med 10 kr. anfægtes heller ikke, så Venstre støtter punktet

Punkt 165
Rammeaftale 2021/22 – det specialiserede social- undervisningsområde.

Det fine forord fra hhv. Solrøds og Lejres borgmester rammer det faktisk med få ord ganske fortrinligt, så jeg sætter lige et par ord på aftalen.

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland skal nemlig hvert år inden 1. december indgå en rammeaftale på området.

Rammeaftalen sætter retningen for de sjællandske kommuners og regionens samarbejde på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

En rammeaftale er det “værktøj”, der bruges til at regulere samarbejdet kommuner/region imellem og skal bruges til at sætte en standard for udvikling og ambitioner som f.eks.:

  • Vi skal ha et styrket mellemkommunalt samarbejde
  • Vi skal have en sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder
  • Vi skal et styrket samarbejde mellem borgerne og deres pårørende
  • Vi skal have en praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt.


Der er i arbejdet med rammeaftalen sat nogle pinde i form af citater fra det kommunale samarbejde lydende på:

“Det er vigtigt at huske at bevare kontakten til der, hvor man kommer fra (lokale eller klyngevise specialiseringer)

“Vi skal huske at indtænke en øget sammenhæng til sundhedsaftalen

“Vi skal have forpligtende samarbejde kommunerne imellem, hvor der også er taget hånd om risikodeling (kvalitet, pris, effekt af private indkøb).

Alt i alt en super konstruktiv rammeaftale, som Venstre støtter op om.

Med venlig hilsen
Dina Oxfeldt
Medlem af Social-, Sundheds- og Fritidsudvalget

Del indlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev