Byrådsmedlemmer

Niels Hörup

1. viceborgmester

Næstformand for Økonomiudvalget

Formand for Børn- og Ungeudvalget

nho@solrod.dk
T. 61 66 03 75

Kim Sunesen

Formand for Natur-, Klima og Planudvalget

ksu@solrod.dk
T. 21 69 26 90

Lene Stevnhoved

Formand for Social-, Ældre og Sundhedsudvalget

Medlem af Natur-, Klima og Planudvalget

lst@solrod.dk
T. 28 57 66 95

Ivar Haugaard-Hansen

Næstformand i Kultur-, Idræt og Fritidsudvalget

Medlem af Familie- og Uddannelsesudvalget

ihh@solrod.dk
T. 60 85 33 53

Tilmeld dig vores nyhedsbrev