Henning
Madsen

Venstresolrod Kv21 Kandidat Henning M

NATUR- OG MILJØOMRÅDET I SOLRØD

Natur- og miljøområdet i Solrød har min store interesse, da det er det jeg lever af, i og med. Jeg vil arbejde for øget tilgængelighed til naturen i vores kommune.

Desuden er planarbejde også en af mine kæpheste. Solrød kommune skal efter min mening fortsat udvikles balanceret. Vi skal turde være ambitiøse og samtidig holde fast ved vores kerne. Jeg er en del engageret i helhedsplanen for Solrød landsby. Jeg synes, det er vigtigt, at essensen af landsbyen bevares, når landsbyen bliver en del af ’byfingeren’.

Endelig så har jeg tre børn, der går i kommunens skoler, så skolerne har også min naturlige interesse.

Jeg vil arbejde for:

· at der etableres en ’grøn sti’ mellem Havdrup og Solrød landsby

· en kommuneplan, der giver plads til ambitiøse projekter, men som er balanceret i forhold til de eksisterende omgivelser

· et godt serviceniveau med høj tilfredshed hos brugerne. Meget gerne med endnu flere private aktører, som supplement til de kommunale tilbud

· pengene skal passe. Der skal sættes tæring efter næring!

Kontaktinformation

stangager@gmail.com
T.  61 78 42 99

”JEG VIL ARBEJDE FOR AT TILGÆNGELIGHEDEN TIL NATUREN BLIVER BEDRE” 

Om Henning

  • 41 år
  • Gift med Maria, har 3 børn
  • Bor i Gl. Havdrup
  • Driver eget landbrug
  • Uddannet fra Landbohøjskolen
  • Kandidat i økonomi med jordbrug som speciale

ERFARING

  • Aktiv i VU
  • Aktiv i studenterpolitik mens jeg studerede og var formand for foreningen Agronom- og jordbrugsøkonomistuderende
  • 10 års erfaring fra den finansielle sektor
Venstresolrod Udraabstegn
Vesntresolrod V Taleboble

Tilmeld dig vores nyhedsbrev