DET BEDSTE LIVFOR SOLRØDSUNGE, FAMILIERNE OG SENIORERNE

DET GODE UNGDOMSLIV

Et sted for de unge 

Venstre vil arbejde for at skabe et fast samlingssted for Solrøds unge, gerne med inddragelse af de unge selv. Et sted til udfoldelse af samvær, kultur, spil og musik.

Udvikling af Solrøds ungeforum

Vi ønsker at udvikle, styrke og forny idéen med Ungeforum, så endnu flere unge får lyst til at deltage aktivt og engagere sig i udviklingen af ungdomslivet i Solrød Kommune.

Flere ungdomsboliger

I Solrød Kommune kan der være behov for flere ungdomsboliger. Venstre ønsker nemlig at beholde de unge i kommunen, når de er under uddannelse for på den måde at fastholde de unges tilknytning til Solrød senere i livet.

DET GODE FAMILIELIV

Videreudvikling af Solrøds byrum

Venstre vil arbejde for at udvikle naturlige opholdssteder og frirum i Solrød Kommune. 

Stranden er et unikt aktiv for Solrød Kommune, og med nænsom udvikling kan vi bevare stranden som et aktivt. Kilen ved Solrød Gymnasium, Aktivitetszonerne Voldsom Omvej og Fiskeboen i Havdrup er også gode eksempler, som indbyder til aktivitet og leg.

Høj kvalitet i daginstitutioner og dagpleje 

For at sikre forældre og børnene en tryg hverdag vil Venstre arbejde for at fastholde den bedste kvalitet i vores børnepasning, såvel de integrerede institutioner som vores mindre børnehaver og dagplejer.

Vi vil fortsat sikre sammenhængen mellem kapacitet og behov. Derfor har byrådet besluttet at bygge nye integrerede daginstitutioner Lindebo, Havdrup Vest og Bølgen II, Solrød Strand.

Et godt skoleliv

Også i vores skoler er det Venstres mål at skabe den bedste trivsel og tryghed for børn, forældre og lærere. Vores skoler vurderes objektivt til at være nogle af de bedste i landet, og vi bestræber os til stadighed på, at vores skoler prioriteres højt, så vores børn får den bedste start i livet.

Venstre vil – i samarbejde med skolernes ledelser, lærere, forældre og elever – sætte fokus på, at skolernes høje faglige niveau fastholdes, så eleverne bliver godt rustede til at møde kravene i en verden, hvor viden og uddannelse er altafgørende.

En vigtig del af en moderne folkeskole er gode fysiske rammer, og det har Venstre prioriteret i mange år ved udbygning og renovering af Havdrup Skole, Munkekærskolen og Uglegårdskolen.

Venstre vil også i fremtiden prioritere de bedst mulige rammer for vores skolebørn. 

Digitalisering og nye teknologier er styrende for fremtidens kompetencekrav. Derfor foreslår Venstre, at IT skaber-kompetencer og -kodning indarbejdes som en del af folkeskolens undervisning.

Styrkelse af ungdomsuddannelserne 

Det vigtigt, at vores folkeskole har fokus på såvel det almene gymnasium som erhvervsuddannelserne. Derfor ønsker vi et langt tættere samarbejde mellem skolerne og de private virksomheder.

Det giver mulighed for virksomhedsbesøg og inddragelse af virksomhederne i skolen. 

Vi skal sikre større fokus på de tekniske og håndværks-mæssige uddannelser, der gennemføres på et højere niveau – gerne gymnasialt.

Solrød Gymnasium er en meget vigtig ungdomsuddannelse for Solrød Kommune, og vi ønsker et tættere samarbejde og partnerskab mellem kommunens grundskoler og Solrød Gymnasium.

DET GODE SENIORLIV

Vi skal nyde livet – hele livet! 

Venstres vil videreudvikle forudsætningerne for en værdig og aktiv tilværelse i Solrød Kommune for vores ældre medborgere, uanset om de er selvhjulpne og aktive, eller de har behov for støtte og hjælp.

 Vi vil støtte og fremme aktiviteter for kommunens seniorer.

Adgang til kommunens forskellige fritidstilbud på en let og tilgængelig måde 

Vi vil forsat arbejde for at understøtte de frivillige initiativer i Solrød – eksempelvis Besøgsvennerne, Aktivitets- og Frivillighedscentret, hjælp til at kunne bruge ny teknologi og ikke mindst en fortsættelse af de populære 60+ aktiviteter.

Eget hjem eller god og omsorgsfuld pleje 

Venstre støtter, at vores borgere kan blive længst mulig i eget hjem, hvis de magter det og ønsker det. Aktiv pleje til de borgere der har behov for hjælp, så det letter den daglige tilværelse, og forbedrer borgernes livskvalitet.

Derfor ønsker vi at gøre Akut Team til et fast tilbud i Solrød.

Fremtidssikret plejecenter 

Plejekrævende borgere skal behandles på en ordentlig og værdig måde, hvad enten de bor i egen bolig på plejecentret eller et andet sted i kommunen.

Venstre er garant for god og omsorgsfuld pleje på Solrøds Plejecenter Christians Have. 

Plejeboliggarantien giver borgeren den nødvendige tryghed, der er med til at skabe en værdig tilværelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev