DET BEDSTE IDRÆTS- OG FRITIDSLIV I ØSTDANMARK

DET BEDSTE IDRÆTSLIV

September som “Idrætsmåned” 

Venstre vil arbejde for, at der hvert år i september måned laves introduktion til kommunens idrætsforeninger for børn i indskolingen (0. – 3. klasse).

Tilbuddet kan f.eks. være alle fredage i september i tidsrummet 14:00 – 17:00, hvor den enkelte skole og SFO følger børnene til idrætsfaciliteterne, og hvor idrætsforeningerne sørger for program og instruktører.

Ny hal ved Solrød Idrætscenter

Venstre vil arbejde for, at kapaciteten ved Solrød Idrætscenter udvides i 2019, og at det sker med størst mulig inddragelse af idrætsforeningerne. Inddragelsen kan omfatte afklaringen af behovet for en ny hal, mindre sale, depotplads, omklædningsfaciliteter og vedligeholdelse med mere.

Kunstgræs i Havdrup

Et rigt idrætsliv er vigtigt i hele Solrød Kommune, og derfor vil Venstre arbejde for, at der etableres en kunstgræsbane ved Havdrup Idrætscenter.

Klubfaciliteter

Venstre ønsker, at der etableres fælles klublokaler for foreningerne i Solrød Idrætscenter, og at Solrød Idrætscenter i højere grad afspejler foreningerne og foreningernes identitet, som det kendes fra Havdrup Idrætscenter og Jersiehallen.

DET BEDSTE FORENINGSLIV

Faciliteter ved Østre Strandvej 

Vores strandområde indbyder til alle former for vandsport. Venstre vil arbejde for, at der etableres et fælles hus for sports- og foreningsaktiviteter ved stranden, så denne del af vores idrætsliv får de bedste betingelser.

Brugerråd

Venstre vil arbejde for, at der etableres brugerråd på de større idrætssteder, hvor flere foreninger anvender samme facilitet i første omgang konkret i Solrød Idrætscenter.

En nem og enkel adgang for foreningerne

Venstre vil arbejde for at sikre foreningerne nemmere adgang til kommunen ved kun at have et kontaktpunkt.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev