Økonomi, skatog erhverv

Økonomi

Finansiering af kommunens budget 

Vi er i Venstre meget opmærksomme på, at salget af jord i Solrød Kommune har givet økonomisk mulighed for at udbygge daginstitutioner, skoler og plejecenter til glæde for alle borgere i kommunen.

Denne mulighed for at bidrage til kommunens budget vil være mere begrænset i fremtiden, idet staten i dag forbyder, at landzonejord omdannes til erhvervs- og boligområder.

Venstre vil arbejde for, at Staten giver bedre muligheder for, at Solrød Kommune i fremtiden selv kan bestemme kommunes fremtidige udvikling.

Venstre har allerede – sammen med det øvrige byråd – taget rettidige initiativer til at undersøge yderligere muligheder for at udvikle Solrød Kommunes fremtid med flere nye borgere, som kan bidrage til vores fælles økonomi.

Venstre vil ihærdigt arbejde for, at fastholde muligheden for udbygning af kommunen, og vi vil have fokus på at få flere tilflyttere til kommunen.

Udligningsordingen

Solrød Kommune bidrager med et 3-cifret millionbeløb årligt til andre kommuner i Danmark via de såkaldte kommunale udligningsordninger.

Det er flere penge, end vi bruger til folkeskolen – kommunens største udgiftsområde. Det er mange penge, og selvom det er en sag for Folketinget at bestemme, så vil vi arbejde intensivt på at få gjort udligningsordningerne mere retfærdige

SKAT

Venstre har gennem hele Solrød Kommunes historie været garant for orden og redelighed i kommunens økonomi. Det arbejde har været grundlaget for en relativt lav skat – sammenlignet med Danmarks øvrige kommuner.

Det samlede skattetryk i 2017 betyder, at vi har den 13. laveste af Danmarks 98 kommuner* – 12. laveste grundskyld samt 16. laveste personskat.

Denne skattepolitik vil Venstre fortsætte med i den kommende valgperiode og vi vil fortsat arbejde for at kunne nedsætte personskat og grundskyld – uden at kommunens service bliver forringet.

Dækningsafgift for erhvervsejendomme

Hvad angår den særlige erhvervsskat – dækningsafgiften – som gælder i de fleste kommuner i Hovedstadsområdet, er vi i Solrød fortsat den første kommune syd for København, som ikke har indført denne ekstra erhvervsskat.

Venstre vil fortsat arbejde for, at dækningsafgift på erhvervsejendomme ikke bliver indført i Solrød Kommune.

*Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal, 2017

ERHVERVSLIVET

En forudsætning for velstand

Erhvervslivet i Danmark er forudsætningen for vores velstand. Her skabes der økonomisk udvikling, arbejdspladser og dermed fundamentet for vores velfærdssamfund.

Uden erhvervslivet er der intet grundlag for de store kerneområder som dagpasning, skoler, sundhed, ældrepleje og infrastruktur.

Partnerskab med det lokale erhvervsliv 

Venstre i Solrød ønsker at skabe et velfungerende partnerskab med det lokale erhvervsliv og deres respektive organisationer, og det vil vi realisere ved at gennemføre vores erhvervspolitiske mærkesager.

De bedste rammer for erhvervslivet

Solrød er ikke – og skal ikke være – en stor industri- og erhvervs kommune, men for Venstre i Solrød er det fundamentalt at sikre de bedste rammer for erhverv, håndværk og iværksætteri for eksisterende som kommende virksomheder.

Venstre vil i den kommende valgperiode yderligere fokusere på at skabe og støtte virksomhedernes etablerings-og vækstmuligheder.

Dels vil vi forbedre og understøtte de generelle vilkår og dels fokusere på at effektivisere kommunens arbejdsprocesser. Dette i god dialog med nuværende og kommende virksomheder, så virksomhederne hurtigere og smidigere kan omsætte deres planer i praksis.

Venstre vil undersøge muligheden for, at få ISO-certificeret alle erhvervsrettede og tekniske arbejdsprocesser i kommunen til gavn for erhvervslivet og dermed kommunens økonomi.

Vi vil i den kommende periode skabe en specialiseret indgang til kommunen for virksomhederne, så deres medarbejdere har et særligt kontaktpunkt i kommunens administration.

På den måde at lettes virksomhedernes dialog med offentlige forvaltning til gavn for alle parter.

Venstre vil styrke dialogen og kommunikation mellem erhvervslivet og Solrød Kommune. Vi vil arbejde for, at der kan dannes et velfungerende erhvervsråd.

Iværksætteri 

For at fremme iværksætteri mest muligt, vil Venstre arbejde for, at der bliver dannet et vækstforum og et iværksætterråd.

Solrød Kommune har brug for at sikre, at iderigdom, passion og viden bliver til økonomisk vækst og – ikke mindst – til arbejdspladser i kommunen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev