Lene
Stevnhoved

Venstresolrod Kv21 Kandidat Lene

TRIVSEL, LÆRING OG BÆREDYGTIGHED

Jeg ønsker et Solrød med plads til det frie initiativ, og hvor vi skaber i fællesskab. Min tilgang er dialog, respekt, ordentlighed og ansvarlighed. Hertil hører en fair og respektfuld tilgang til det enkelte individ i alle henseender.

Et bæredygtigt Solrød

For mig er det vigtigt, at Solrød udvikles og følger tidens ændrede behov, men udviklingen skal ske med respekt for lokalområdet og et bæredygtigt miljø.

Jeg ønsker at præge udviklingen i Solrød med fokus på både grønne tiltag og orden i økonomien. Vi skal værne om vores naturperler og give bedre vilkår for naturen, hvor det giver mening. De fysiske omgivelser påvirker vores livskvalitet, hvorfor betydningen af grønne åndehuller, naturområder samt velholdte bygninger og arealer ikke må undervurderes.

Vi skal tage aktiv stilling til hvor og hvordan vi vil give mulighed for bebyggelse, men vi skal ikke sætte unødvendige begræns- ninger i vores lokalplaner. Jeg tror på at de bedste resultater for fællesskabet skabes sammen ved engagement og involvering af borgere, politikere og fagfolk.

Trivsel og læring

Trivsel og læring ligger mig dybt på sinde, det gælder for institutions- og skole- livet, men også for et indholdsrigt fritidsliv. Vi skal sikre vores børn og unge et godt afsæt for livet. Hertil hører et højt fagligt niveau i vores folkeskoler med gensidig tillid og respekt mellem skole og hjem.

Kontaktinformation

Formand for Social-, Ældre og Sundhedsudvalget

Medlem af Natur-, Klima og Planudvalget

lst@solrod.dk
T. 28 57 66 95

”INGEN KAN ALT, ALLE KAN NOGET, SAMMEN KAN VI DET HELE. DERFOR KRÆVER DET SAMARBEJDE OG INVOLVERING AT FÅ ET ENDNU BEDRE SOLRØD FOR FREMTIDEN”

Om Lene

 • 54 år
 • Mor til 2
 • Uddannet civilingeniør
 • Diplomuddannelse i ledelse
 • Project director, Nyt Hospital Bispebjerg

ERFARING

 • Medlem af Venstre Solrød siden 2017
 • Byrådsmedlem siden 2018
 • Medlem af Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
 • Formand for Børn- og ungeudvalget (2020-)
 • Valgbestyrelsen ved kommunal- og folketingsvalg
 • Beredskabskommissionen
 • Bestyrelsen,Vestegnens Kraftvarmeselskab
 • Bestyrelse, Solrød Biogas A/S
 • Handicaprådet
Venstresolrod Udraabstegn
Vesntresolrod V Taleboble

Tilmeld dig vores nyhedsbrev