Lene Stevnhoved

TRIVSEL, LÆRING OG BÆREDYGTIGHED

Mit hjerte banker for børns trivsel og læring, lokalområdet og et bæredygtigt miljø.

Jeg brænder for at give vores børn og unge et godt afsæt for livet. Hertil hører et højt fagligt niveau i vores folkeskoler med gensidig tillid og respekt mellem skole og hjem.

Trivsel og læring ligger mig dybt på sinde, det gælder for institutions- og skolelivet men også for et indholdsrigt fritidsliv. Vi påvirkes af de fysiske omgivelser, hvorfor betydningen af velholdte bygninger og arealer ikke må undervurderes.

Jeg ønsker et Solrød med plads og opbakning

Jeg ønsker et Solrød med plads og opbakning til det frie initiativ, både hvad angår fritidsaktiviteter og erhvervsliv. Min tilgang er dialog, respekt, ordentlighed og ansvarlighed. Hertil hører en fair og respektfuld tilgang til det enkelte individ med omsorg og behandling efter behov.

For mig er det vigtigt, at Solrød udvikles og følger tidens ændrede behov, men udviklingen skal ske med respekt for lokalområdet og et bæredygtigt miljø. Jeg vil gerne bidrage til fællesskabet og være med til at præge udviklingen i Solrød.

 

Kontaktinformation

Medlem af Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, Børn og Unge-udvalget (formand) Valgbestyrelsen ved kommunalvalg, Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Beredskabskommissionen, Bestyrelsen i Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS), Bestyrelsen i Solrød Biogas A/S og Handicaprådet

lst@solrod.dk
T. 28 57 66 95

FAKTA OM lene stevnhoved

  • 51 år
  • Gift med Kim, har 2 drenge på 19 og 16 år
  • Uddannet civilingeniør
  • Projektchef på det nye universitetshospital i Køge


Politisk erfaring

Medlem af Venstre Solrød siden 2017