Lene
Stevnhoved

Lene Stevnhoved med V-baggrund

TRIVSEL, LÆRING OG BÆREDYGTIGHED

Jeg ønsker et Solrød med plads til det frie initiativ

Jeg ønsker et Solrød med plads og opbakning til det frie initiativ, både hvad angår fritidsaktiviteter og erhvervsliv. Min tilgang er dialog, respekt, ordentlighed og ansvarlighed. Hertil hører en fair og respektfuld tilgang til det enkelte individ med omsorg og behandling efter behov.

Et bæredygtigt Solrød

For mig er det vigtigt, at Solrød udvikles og følger tidens ændrede behov, men udviklingen skal ske med respekt for lokalområdet og et bæredygtigt miljø. Jeg vil gerne bidrage til fællesskabet og præge udviklingen i Solrød med fokus på både grønne tiltag og orden i økonomien.

Mit hjerte banker for børns trivsel og læring

Jeg brænder for at give vores børn og unge et godt afsæt for livet. Hertil hører et højt fagligt niveau i vores folkeskoler med gensidig tillid og respekt mellem skole og hjem.

Trivsel og læring ligger mig dybt på sinde, det gælder for institutions- og skolelivet men også for et indholdsrigt fritidsliv. Vi påvirkes af de fysiske omgivelser, hvorfor betydningen af velholdte bygninger og arealer ikke må undervurderes.

Kontaktinformation

lst@solrod.dk
T. 28 57 66 95

FAKTA OM lene stevnhoved

 • Født 1967
 • Mor til to hjemmeboende drenge (21 og 18 år)
 • Civilingeniør og diplomudd. i ledelse
 • Projektchef i Region Hovedstaden, nyt Hospital Bispebjerg


Politisk erfaring

 • Medlem af Venstre Solrød siden 2017
 • Byrådsmedlem siden 2018
 • Formand for Børn- og ungeudvalget siden 2020
 • Medlem af Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
 • Formand for Børn og Unge-udvalget
 • Valgbestyrelsen ved kommunalvalg
 • Valgbestyrelsen ved folketingsvalg
 • Beredskabskommissionen
 • Bestyrelsen i Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS)
 • Bestyrelsen i Solrød Biogas A/S og Handicaprådet.