Niels
Hörup

Niels Horup med V-baggrund_final

SOLRØD I HARMONI OG FREMGANG

Min politiske opvækst

I år kan jeg se tilbage på mere end 54 dejlige år som borger i Solrød Kommune. Jeg flyttede hertil sammen med mine forældre og mine to søskende og har gennem min opvækst været tæt på det lokalpolitiske arbejde. Begge mine forældre har siddet i Solrød Kommunes byråd, og begge har de haft hvervet som viceborgmestre.

Mit politiske liv

Jeg har været medlem af Venstre siden 1981 og medlem af Venstres hovedbestyrelse og forretningsudvalg 2010-2014.

Medlem af Solrød Byråd fra 1986-88 og igen fra 1996. Viceborgmester i 2003-2005 og borgmester fra 2006. Desuden har jeg været formand for Kommunernes Landsforening i Sjællandsregionen fra 2014.

Ansvar og indflydelse

I 1985 blev jeg valgt til Solrød Byråd, og jeg har gennem årene lært, at den, som tager ansvar, også får indflydelse.

Som borgmester har jeg bragt denne erfaring med mig og med mit ærlige ønske om fokus på ordentlighed, kvalitet og effektivitet, har jeg sammen med de samarbejdende partier og lister i byrådet været med til at gennemføre den politik, som har udviklet vores dejlige kommune til den grønne oase, den er i dag.

Vi er kommet langt, men der er meget, vi stadig kan gøre. Derfor stiller jeg op som borgmesterkandidat for Venstre i Solrød.

Mine mærkesager

Sammen med de dygtige og passionerede byrådskandidater i Venstre i Solrød vil jeg fortsætte arbejdet for en selvstændig Solrød Kommune i harmoni og fremgang til glæde for os alle.

Arbejdet fortsætter i den nye samling med at bevare en Solrød Kommune, som værner om de værdier, som generationer har skabt.

Jeg vil fortsat engagere mig i det lokale liv og, sammen med Solrød Kommunes mange foreninger og virksomheder, bidrage til vores fællesskab.

Jeg vil videreudvikle det gode liv i Solrød Kommune med tryghed, glæde og fællesskab.

Det skal ske sammen med Venstre i Solrøds byrådsmedlemmer og det øvrige samarbejdende byråd – et samarbejde som jeg fra starten af mit virke som borgmester netop har været meget fokuseret på.

Niels Hörup er medlem af følgende politiske udvalg, råd, bestyrelser m.m.

 • Økonomi-, teknik og miljøudvalget (formand)
 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg (formand)
 • Beredskabskommissionen (formand)
 • Valgbestyrelsen ved folketingsvalg mv.
 • Team Solrød (formand) 
 • Solrød Biogas A/S (formand)
 • Solrød Strandrens (formand)
 • ARGO I/S (formand)
 • Kredsrådet Midt- og Vestsjællands Politi 
 • Dansk Affaldsforening
 • KL Repræsentantskab
 • Skatteankenævn Roskilde 
 • KKR Sjælland – KL (formand) 
 • Kommunekontaktudvalget i Region Sjælland
 • Greater Copenhagen (næstformand)
 • Greater Copenhagen EU Office
 • Det Regionale Dialogforum Sjælland (formand)
 • Repræsentantskabet i Andel A.m.b.A
 • DK2020

Kontaktinformation

Borgmester
Formand for Økonomi-, teknik og miljøudvalget 

nho@solrod.dk
T. 61 66 03 75

FAKTA OM NIELS HÖRUP

 • Født i 1963
 • Gift med Jette. 4 børn & et barnebarn
 • Bankuddannet og civiløkonom, HD i Organisation og Ledelse
 • Borgmester i Solrød Kommune


Politisk erfaring

 • Medlem af Venstre siden 1981
 • Byrådsmedlem i 27 år
 • Viceborgmester i 3 år
 • Borgmester siden 2006


Formandsposter

 • Team Solrød siden 2011
 • Solrød Biogas siden 2014
 • KL, Region Sjælland siden 2014
 • Argo i 13 år