Hørt I Byen Hvorfor Så Stort Et Rådhus ?
Venstresolrod Ikon Anforselstegn

Hvorfor skal så lille en kommune have et stort nyt Rådhus?

“Der er igangsat forundersøgelser vedr. økonomi og indhold i et potentielt nyt byggeri på stationspladsen. Intet er besluttet”. 

Fyrtårnsprojekt: Byrådet vil sætte skub i udviklingen af bymidten i strandområdet

Et flertal i byrådet sætter nu gang i forundersøgelsen af et evt. Fyrtårnsprojekt på stationspladsen ved Solrød Center, der skal være med til at udvikle bymidten i strandområdet. Samtidig kan projektet gøre det muligt at bygge flere boliger nær Solrød Center og Solrød Strand Station.
 
Det har længe været byrådets ønske at se på muligheden for et fyrtårnsprojekt på stationspladsen ved Solrød Center, der kan udgøre et knudepunkt af liv til glæde for borgerne, og på den måde være med til at revitalisere hele bymidten i strandområdet.
 
Projektet er også en del af aftalen om Budget 2020-2023, hvor budgetparterne bl.a. understreger, at der skal ske en bred inddragelse af borgerne i arbejdet med processen omkring Fyrtårnsprojektet. 

Forundersøgelsen af Fyrtårnsprojektet skal bl.a. indeholde bud på ikke-kommunale funktioner i Fyrtårnet, en undersøgelse af parkeringsforhold og forslag til en grundig borgerinddragelsesproces.

Samtidig har byrådet besluttet, at forundersøgelsen af Fyrtårnsprojektet også skal undersøge muligheden for at bygge et nyt, moderne og fremtidssikret rådhus på stationspladsen, som kan være med til at skabe mere liv i bymidten og samtidig være borgernes hus.

”Fyrtårnsprojektet er en del af helhedsplanen for Solrød center, og det er med stor begejstring, at byrådet nu sætter gang i forundersøgelsen af et Fyrtårnsprojektet, som skal være med til at skabe mere liv i vores bymidte i strandområdet,” siger borgmester Niels Hörup og fortsætter:

”Samtidig er det ingen hemmelighed, at vi er blevet flere borgere i Solrød Kommune, og det betyder, at det er nødvendigt, at der også er flere medarbejdere i kommunen til at løfte opgaverne både ”ude i marken” hos borgerne, men også rent administrativt. Det gør, at vi kan mærke behovet for mere plads på rådhuset, som samtidig også trænger til renovering. Derfor giver det god mening at se på, om det er muligt at kombinere fyrtårnsprojektet med byggeriet af et nyt rådhus, som skal være borgernes hus og samtidig skabe rammerne, der passer til, at vi er en moderne offentlig arbejdsplads.”


Orden i økonomien og mulighed for centernære boliger

Som en del af forundersøgelsen bliver det undersøgt, om et eventuelt nyt rådhusbyggeri kan finansieres ved at sælge den grund, som det nuværende rådhus ligger på. Hvis den nuværende rådhusgrund sælges, betyder det samtidig, at det kan være muligt at bygge fx senioregnede boliger på grunden.

”Vi har et ønske om at skabe mere liv i bymidten i strandområdet, og der er et behov for flere center- og stationsnære boliger, som fx kan bygges som seniorvenlige boliger. Samtidig står vi med et rådhus, som trænger gevaldigt til at blive renoveret, men alfa og omega for, at vi går videre med tanken om, at et nyt rådhus kan være en del af Fyrtårnsprojektet, er, at projektet giver mening rent økonomisk. Byrådet har derfor bedt om, at der bliver lavet en business case, så vi har et kvalificeret grundlag for, om det langsigtet, samfundsøkonomisk er en god forretning at inddrage byggeriet af et nyt rådhus i Fyrtårnsprojektet.”

Forundersøgelsen af Fyrtårnsprojektet bliver efter planen præsenteret for byrådet i slutningen af juni 2020.

Kilde: solrod.dk

TIP OS OM DE EMNER, SOM OPTAGER DIG

Du er mere end velkommen til at tippe os med emner, som du mener kunne være relevante at tage op. Udfyld formularen herunder – så er det måske dit emne, vi tager op.

Del indlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev