Hørt I Byen Større Transportcenter 600x600
Venstresolrod Ikon Anforselstegn

Nu søger bygherre om at lave transportcentret 3 x så stort

“Solrød Erhvervskile får den størrelse som byrådet godkendte i efteråret 2019. Intet er ændret i forhold til den godkendte lokalplan og kommuneplan.”

Præcisering af høring vedr. Solrød Erhvervskile

Projektet Solrød Erhvervskile har ikke ændret størrelse, og intet er ændret i forhold til den godkendte lokalplan og kommuneplan.

Byggeriet af Solrød Erhvervskile er godt i gang, og den private bygherre vil derfor gerne gå i gang med næste og sidste fase af byggeriet – fase 2, som dækker over området nord for Åsvej.

Før fase 2 kan gå i gang skal bygherre udarbejde en miljøkonsekvensrapport (som tidligere hed en VVM-redegørelse), derfor har Solrød Kommune lavet et såkaldt afgrænsningsnotat, som skal beskrive de emner, som miljøkonsekvensrapporten skal behandle.

For at indhente idéer og input fra borgere, berørte myndigheder og andre parter, har Solrød Kommune derfor sendt det afgrænsningsnotat, som kommunen har udarbejdet, i høring. På den måde bliver Solrød Kommune bedst muligt opmærksom på, hvad bygherre skal undersøge i forbindelse med, at bygherre skal lave miljøkonsekvensrapporten.

Høringen og det e-boksbrev, kommune har sendt ud, har dog skabt noget forvirringen omkring, om erhvervskileprojektet bliver større end planlagt. Det gør det ikke. Rammerne for projektet er stadig de samme, som et flertal i byrådet har vedtaget i forbindelse med lokalplanen for området og kommuneplanen.

Det vil sige, at der hverken er givet tilladelse til, at der fx kan bygges mere eller højere.

Høringen går udelukkende ud på at finde frem til relevante forhold i området, som skal undersøges i forbindelse med miljøkonsekvensrapporten.

Kilde: solrod.dk

TIP OS OM DE EMNER, SOM OPTAGER DIG

Du er mere end velkommen til at tippe os med emner, som du mener kunne være relevante at tage op. Udfyld formularen herunder – så er det måske dit emne, vi tager op.

Del indlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev