Min drøm er...

Skriv din fremtidsdrøm for Solrød i formularen herunder, så vi sammen kan gøre drømmene til virkelighed

Vi skal fortsat sikre, at Solrød forbliver det bedste sted at leve og bo – nu og i fremtiden. Det kræver ambitiøse visioner, realistiske handlingsplaner og stabil ledelse. Ikke mindst kræver det sammenhold og kommunikation.

Så lad os dele vores visioner for fremtiden med hinanden og så frøene til den fremtid i Solrød, vi drømmer om.

Poul
‘Mere fokus på affaldssorteringer i etagebyggerier og at det bliver muligt at komme af med miljøaffald’

Marianne
‘Grønne områder og gode muligheder for sport- og fritidsinteresser – også udendørs’.

Hans
‘At Solrød Kommune fortsat skal være et godt sted for alle – uanset alder. 

Else
‘At Solrød bliver ved med at være en fantastisk kommune at bo i’

Anonym
‘At Niels Hörup er borgmester de næste mange år’

Lone
‘Kvalitetsbyggeri med arkitektonisk æstetik minus discount og beton’

Iman
‘Bedre nomineringer i dag institutioner og skoler’

Ole
‘Mere omsorg for og udvidelse af grønne områder i Solrød’

Ib
‘At Venstre bevarer borgmesterposten’

Christian
‘Flere sportshaller i Solrød’

Camilla
‘At få løst den globale opvarmning’

Helle
‘Seniorboliger som kan betales’

Ib
‘Længere badebro ved Jersie Strandpark / Staunings Ø’

Annie
‘At alle sorterer eget affald og ikke smider det i det offentlige’

Claus
‘Mere kontrol med oprydning i Solrød Center’

Signe
‘En bedre og synligere hjælp til familier med diagnoser’

Mette
‘Bedre muligheder for de unge’

Preben
‘Mere fokus på at nyde livet – hele livet’

Ahmod
‘Specialskoler til børn med særlige behov’

Christian
‘Co2 neutral kommune’

Erling
‘At der kommer flere ældreboliger i Solrød Kommune og også gerne i Havdrup’

Birgitte
‘At der etableres et hundelufterområde/skov i Havdrup, og hvor de lokale inddrages i projektet’

Anders
At få bygget en ordentlig klubhus til Solrød Boldklub
så vores unge mennesker har et godt sted at hænge ud’

Annelise
‘At der etableres en indhegnet hundeskov/hundelegeplads i Havdrup’

Maria
‘Gode og sikre trafikale forhold for cyklister. Især ved jernbaneoverskæring’

Erling
‘Plejeboliger i Havdrup er også et stort ønske’

Aura
‘Jeg ønsker mere og bedre beskyttelse af de grønne områder. Tak’

Karen
‘Flere fodgængerfelter. f.eks. et ved Skramsvej ved indgangen til skolen’

Jeppe
‘Bedre adgang til natur/rekreative arealer’

Annie-Margrethe
‘Stop mobninger både for ældre og unge’

Sussie
‘Personale nok til min datters institution’

Alice
‘Paddelbaner i Havdrup ved tennisbanerne’

Marianne
‘Et rødt og grønt Solrød’

Lisbeth
‘En Padeltennisbane!’

Karen
‘Mere byforskønnelse’

Jeppe
‘Flere seniorboliger’

Jeppe
‘Bedre forbindelser på tværs i Havdrup’

Karen
‘Flere butikker og mere liv i bymidten’

Jan
‘Flere Senior boliger, især indenfor gåafstand til centret.’

Lone
‘Gode boliger for ældre’

Niels
‘Parkering på Hovedgaden’

Bettina
Ordentlige og sikker skoleveje i Havdrup! Det mangler akut!

Leif
‘En form for lystbådehavn. Evt. en jetty som monteres i sommerhalvåret’

Thomas
‘At borgernes hus bliver et kulturspot og ikke rådhus’

Preben
‘Mere synlighed fra de opstillede Venstrekandidater i det offentlige rum. Savnede jer blandt andet i søndags ved Flagdagen. Savner jer i den daglige debat – også på Facebook endskønt der kommer mange “idiotiske” kommentarer. Den “brede liberale borgerlighed” i Solrød Kommune står bag jer – men kom nu frem og hvis jeres ansigter og meninger’.

Jan
‘Jeg drømmer om at motorvejen bliver overdækket hele vejen igennem Solrød kommune for at fjerne støjen. Støjvolden kan så nedlægges og der kan udstykkes grunde i stedet. Det vil også åbne for grunde mod landsbyerne og binde Strandområdet og landsbyerne bedre sammen. Solceller på overdækningen vil bidrage positivt til CO2 regnskabet. Måske kan der endda blive plads til noget grønt’.

Nikolaj
‘Helt generelt drømmer jeg om at Solrød udvikler sig fra at være en soveby udenfor København, til at være en moderne by tæt på København. Hvorfor accepterer vi, at normeringerne i institutionerne er på landsgennemsnittet – vi skal da have top institutioner med økologisk mad, nul sukker og høj faglighed, hvorfor går vi ikke efter at have de bedste skoler med en klar profil og går efter at hæve egne forventninger. Hvorfor kan ældre ikke bo sammen? Tænk at have boet sammen i 50-60 år også kan man ikke komme på plejehjem sammen. Driv forretningen liberalt og mød hinanden på den socialistiske vej! Skab arbejdspladser: institutioner, kulturhus, cafe i centeret, beværtninger, bemand en offentlig legeplads til alle aldre, aktiver strandvejen, jeg kunne blive ved… og krydre det med fællesskab og kommunalt ejet instanser (skoler, institutioner, hjemmepleje – som bør være landets bedste) Sidst: tænk på klimaet – som allerede er i gang! Vi skal da være med i kapløbet mod Dragør! Men drop flere transportcentre og biogasanlæg’.

Jeanette
‘Gøre Solrød mindre og mere personlig igen. Der er så mange mennesker som vader rundt og ikke hilser på hinanden, de går i hver deres bobbel. Centrets små lege pladser er perfekte til At små børn og ældre mødes på tværs da der er bænke hvor de ældre kan observerer og interagerer med dem der kommer forbi. Men der burde være flere fælles steder. At der laves flere arenaer hvor generationer kan mødes på tværs fordi det er så mange ensomme i Solrød. Evt et kreativt rum, hvor alder ikke er en hindring for at mødes på tværs. Der er mange muligheder. Der kan være unge der lærer ældre at spille Playstation, bruge mobil og internet, eller ældre der fortæller om livshistorier, lærer om gammeldags skikke og evt bygger fuglehuse som sættes omkring i Solrød eller insektbo. Evt spillerum, eller opdagelsesturer som starter på plejehjemmet. Det kunne være fælles smukgørelse af et område i Solrød’.

Lene
‘Mindre larm fra motorvejen’

Niels
‘Cykelsti ved Havdrupallé og Skovvej’

Niels
‘Omfartsvej i Havdrup. Lukket hovedgade’

Sussie
‘Seniorboliger så mine forældre kan blive boende i Havdrup’

Martin
‘At lastbils-parkeringspladsen langs Cementvej fjernes. Det er ikke den smukkeste velkomst til Solrød, når man kommer fra Motorvejen. Plant grønt/natur istedet. Det er en helt konkret drøm!’

Else
‘Jeg ønsker, at Solrød Kommune igen bliver et sted, hvor der er et godt samarbejde på tværs af partiskel og ikke et sted med mudderkastning, som det har været i den sidste periode. Solrød er et rigtig godt sted at bo’

Ingrid
‘Det vil være godt med et rum der kan rumme musikarrangementer, sammenkomster som f eks blixenklubben, og andet til ca 200 Pers.’

Yvonne
‘Bænke på hele Strandvejen så dårligt gående kan hvile sig. Det samme i centret. Et-plansrækkehuse til ældre i nærheden af Solrød centret.’

Tilmeld dig vores nyhedsbrev