Tryghed Sundhed Dannelse Trivsel

for

Et godt, trygt og sundt familieliv i smukke rammer

Solrød byder på gode muligheder for at leve et godt, socialt, aktivt og sundt familieliv i smukke omgivelser. Venstre vil fortsat arbejde for at gøre Solrød til et attraktivt sted for familier at leve og bo med masser at tilbud for både børn, unge og voksne.

Vores kerne i livet er familien – derfor er rammerne omkring familien en meget vigtig del af vores opgave og politik.

Vi understøtter private dagplejere, institutioner og friskoler, fordi de kan noget andet, og du skal have friheden til at vælge den bedste løsning for din familie.

Børn i dagtilbud

I Solrød Kommune er vores tildelte normeringer i dagtilbud meget tæt på de kommende krav i regeringens aftale om minimumsnormeringer fra 2024. Samtidig viser forældrene en stor tilfredshed i vores tilfredshedsmålinger af dagtilbuddene.

Det får os dog ikke til at hvile på laurbærrene. Vi vil forsat indgå i dialog med forældrebestyrelserne og bruge vores fælles viden, ønsker og erfaringer til konstruktivt at udvikle vores dagtilbud.

Derudover vil vi I den kommende valgperiode, i samarbejde med forældrene, undersøge, om der er behov for mere fleksibel børnepasning, som kan understøtte et godt og balanceret familieliv.

Vuggestuer, dagplejer og børnehaver er en central faktor i at få en børnefamilies hverdag til at gå op. Vi vil fastholde en bred pallette af valgmuligheder, så den enkelte familie kan vælge det tilbud, som passer til dem – uanset om det er den familiære tryghed hos dagplejeren eller mangfoldigheden i en integrerede institution.

Vi vil fastholde den højst mulige selvstændighed i den enkelte institution. Personale og forældrebestyrelse i fællesskab er bedst til præcist at finde frem til, hvad der er vigtigst hos dem. Høj indflydelse på hverdagen, giver højt engagement og trivsel.

Et sted for de unge

Venstre vil arbejde for at skabe et fast samlingssted for Solrød Kommunes unge, gerne med inddragelse af de unge selv. Et sted til udfoldelse af samvær, kultur, spil og musik.

Skolebørn

Solrød kommune har folkeskoler i verdensklasse. Det faglige niveau er højt både hos elever og undervisere, og vi har igennem en årrække investeret ambitiøst i rammerne for undervisning. Den position vil Venstre fastholde.

Folkeskolereformen ser umiddelbart ikke ud som om, den har haft den tiltænkte virkning. Det vil vi evaluere – og handle på, og der er ingen hellige køer her.

Vi vil i samarbejde med skolerne, de unge og deres forældre f.eks. støtte eksterne udviklingsforløb som True North, som har tilbud både til de svageste elever og talent programmer for de stærkeste.

Dannelse er et lidt uhåndgribeligt udtryk, dog alligevel ikke mindre væsentligt. Solrød har vedtaget en dannelsesstrategi, som har til mål at ruste børn og unge til et liv som ansvarlige, demokratiske samfundsborgere med et globalt udsyn og bevidsthed om fællesskab.

Behovet for netop det fokus har aldrig været større, og vi vil arbejde for, at der bliver taget ejerskab på den strategi – både hos unge, forældre og professionelle omkring de unge.

Op mod hver 4. elev i indskolingen er overvægtig, og selv om overvægt grundlæggende hører til under personligt ansvar, kan vi ikke se passivt til, når vi kender prognosen for livsstilssygdomme og livskvalitet, når man er overvægtig som barn. Sammen med Sundhedsplejen vil Venstre finde initiativer til at bekæmpe den udvikling.

Unge

Der har længe været efterlyst et ungemiljø, hvor de unge kan være sig selv, men dog stadig med muligheden for at række ud til voksne ved behov.

Det har været et noget diffust og fragmenteret billede af, hvad præcist de unge efterspørger og ønsker. Vi vil sætte os i spidsen for at finde den løsning, som rummer flest svar på det og gennemføre projektet evt. ved hjælp af ”Borgerlaboratorier”.

Vi ønsker at udvikle, styrke og forny ideen med Ungeforum, så endnu flere unge får lyst til at deltage aktivt og engagere sig i udviklingen af ungdomslivet i Solrød Kommune.

Styrkelse af Ungdoms-
uddannelserne

Det er vigtigt, at vores folkeskole har fokus på det almene gymnasium såvel som erhvervsuddannelserne. Derfor ønsker vi et langt tættere samarbejde mellem skolerne og de private virksomheder. Det giver mulighed for virksomhedsbesøg og inddragelse af virksomhederne i skolen.

Vi skal sikre større fokus på de tekniske og håndværksmæssige uddannelser, der gennemføres på et højere niveau – gerne gymnasialt. Solrød Gymnasium er en meget vigtig ungdomsinstitution for Solrød Kommune, og vi er glade for det indgåede partnerskab.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev