livsnydelse værdighed aktiviteter

for

Vi skal nyde livet – hele livet!

Livet som pensionist skal være værd at se frem til. Venstre i Solrød vil vi fortsat investere i at skabe de bedste betingelser for at nyde friheden og mulighederne, når arbejdslivet er slut.

Vi vil investere i og udvikle forudsætningerne for en værdig og aktiv tilværelse i Solrød Kommune for vores seniorborgere – uanset om man er selvhjulpen og aktiv eller har behov for støtte og hjælp.

Man skal hele livet have ansvar for eget liv uden kommunal indblanding – men har man behov for støtte træder kommunen naturligvis til. Vi støtter, at vores borgere kan blive længst muligt i eget hjem, hvis de magter det og ønsker det. Det kalder vi ”egnede hjem”.

Vi vil arbejde for at formidle de mange tilbud til seniorer, der findes i Solrød Kommune og for at støtte, fremme og videreudvikle nye aktiviteter, som efterspørges af seniorer.

Det vil vi bl.a. gøre ved at:

• Skabe flere bæredygtige senioregnede boliger herunder bofællesskaber

• Prioritere flere samlingssteder/ faciliteter til foreningsaktiviteter for seniorer

• Etablere fri-plejehjem i Havdrup.

• Undersøge muligheden for et fri-hospice

• Etablere seniortopmøder

• Skabe flere plejeboliger på Chr. Have

• Fastholde og udvikle den værdige pleje

• Støtte implementering af demensstrategien 2019-2025

• Stille cykler til rådighed for pårørende, som kan køre en tur med den ældre plejehjemsbeboer.

Vi vil forsat arbejde for at understøtte de frivillige initiativer i Solrød Kommune – eksempelvis Besøgsvennerne, Aktivitets- og Frivilligheds-centret, hjælp til at kunne bruge ny teknologi og ikke mindst en fortsættelse af de populære 60+ aktiviteter.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev