mindre støj cykelglæde flextrafik bæredygtighed

for

bæredygtig boligudbygning og støjbekæmpelse

Solrød skal også i fremtiden være en cyklistkommune. Venstre i Solrød vil arbejde for, at den gennemkørende trafik i landsbyerne reduceres, og at infrastrukturen planlægges, så den understøtter en bæredygtig omstilling og boligudbygning.


TRAFIK

Venstre vil fortsætte arbejdet for, at der etableres en Trylleskov Strand Station på S-togslinjen, og at S-togets og Lille Syds rettidighed bliver prioriteret af DSB og Banedanmark. Gennemkørende trafik skal ske på E20 Køge Bugt Motorvejen og ad vej 6 – Roskildevej.

Vi skal løbende have opmærksomhed på at planlægge infrastrukturen, så den understøtter en bæredygtig boligudbygning – herunder øst- vest forbindelser. Vi ønsker, at særligt den tunge trafik ledes udenom landsbyerne.


VEJSTØJ

• Vejstøj er fortsat et vigtigt fokusområde for Venstre. Et bredt flertal i Folketinget har afsat penge til støjbekæmpelse, og vi vil fortsætte arbejdet med at få så stor en andel som muligt af puljen bl.a. til støjskærme opsat langs motorvejen

• Vi vil arbejde for at få støjdæmpende asfalt på de større lokale veje og motorvejen.


TRAFIKREGULERING OG KOLLEKTIV TRAFIK
Vi vil arbejde for, at den gennemkørende trafik i landsbyerne reduceres – det kan f.eks. være med hastighedsbegrænsende foranstaltninger og bedre skiltning, som leder trafikken udenom landsbyerne. En fælles kampagne kan skabe forståelse for vores ønske om færre biler og lavere hastigheder gennem landsbyerne.


FLEXTRAFIK

Venstre vil udbrede kendskabet til og brugen af Flextrafik, ligesom vi vil være åbne over for økonomiske trafikløsninger som udvider dækningen i landsbyerne – som f.eks. førerløse busser.


SOLRØD SOM GÅ OG CYKLISTKOMMUNE

Solrød Kommunes stisystemer skal bindes sammen, og Venstre vil arbejde for, at kommunen også i fremtiden vil være en cyklistkommune.

  • Naturstierne bliver bundet sammen og gerne med en passage over banen ved stationen i Havdrup

  • Vi vil arbejde for at videreføre cykelstien gennem Jersie Landsby til Solrød Landsby.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev