Omtanke Innovation Grøn energi

for

Vedvarende energi med omtanke

Vi skylder de næste generationer at tage klimaudfordringen alvorligt – og at handle derefter. Venstre i Solrød vil fortsat arbejde for at omstille Solrød Kommune til grøn, vedvarende energi til gavn for både borgere, virksomheder, miljøet og økonomien.

Solrød Kommunes klimaprofil skal også i fremtiden være grøn og innovativ. Vi vil fortsætte med at have fokus på energi-omstilling og energirenoveringer til gavn for borgere, virksomheder, miljøet – og ikke mindst økonomien.

Kort sagt: Vedvarende energi med omtanke. FN’s klimapanel (IPCC) har med den seneste statusrapport på klimaets tilstand gjort det helt klart, at den største udfordring, som menneskeheden står overfor, er stigende globale temperaturer og havvandstigninger. Vi skylder de næste generationer at tage udfordringen alvorligt – og at handle derefter.

For at beskytte mennesker, boliger og erhvervsvirksomheder, vil vi arbejde for:

 • At Solrød bliver 100% co2 neutral i 2030
 • At der løbende installeres solceller på alle kommunale ejendomme (90.000 m2)
 • At der klimasikres mod intensiv regn, grundvandsstigning, havvandstigning og stormflod
 • Udrulningsplan for ladestandere til el-biler – inkl. infrastruktur, og dette skal være etableret i 2025.

Vi skylder de næste generationer at tage klimaudfordringen alvorligt

Vi skylder de næste generationer at tage klimaudfordringen alvorligt – og at handle derefter. Venstre i Solrød vil fortsat arbejde for at omstille Solrød Kommune til grøn, vedvarende energi til gavn for både borgere, virksomheder, miljøet og økonomien.

Solrød Kommunes klimaprofil skal også i fremtiden være grøn og innovativ. Vi vil fortsætte med at have fokus på energi-omstilling og energirenoveringer til gavn for borgere, virksomheder, miljøet – og ikke mindst økonomien.

Kort sagt: Vedvarende energi med omtanke. FN’s klimapanel (IPCC) har med den seneste statusrapport på klimaets tilstand gjort det helt klart, at den største udfordring, som menneskeheden står overfor, er stigende globale temperaturer og havvandstigninger. Vi skylder de næste generationer at tage udfordringen alvorligt – og at handle derefter.

For at beskytte mennesker, boliger og erhvervsvirksomheder, vil vi arbejde for:

 • At Solrød bliver 100% co2 neutral i 2030
 • At der løbende installeres solceller på alle kommunale ejendomme (90.000 m2)
 • At der klimasikres mod intensiv regn, grundvandsstigning, havvandstigning og stormflod
 • Udrulningsplan for ladestandere til el-biler – inkl. infrastruktur, og dette skal være etableret i 2025.

Biogas er en vedvarende energikilde som efterhånden skal fortrænge kul, olie og gas.

 • Allerede nu har det eksisterende biogasanlæg reduceret Co2-udledningen med 67.470 tons i 2020 og produceret biogas (vedvarende energi) til grøn el-produktion svarende til, at 85% af husstandene i Solrød Kommune allerede nu bliver forsynet med grøn strøm fra det nuværende biogasanlæg

 • 4000 boliger i Solrød får grøn varme fra Biogasanlægget i dag, hvilket er mere end 41% af det samlede forbrug i kommunen

 • Men – vi er ikke tilfredse, vi skal videre – udvidelsen af biogasanlægget vil yderligere sikre:
  • Grøn varme i landsbyerne svarende til ca. 1.200 boliger.
  • At mere end 1.200 boliger øst for Strandvejen, som i dag har gasfyr, kan bevare deres gasfyr, og de som har oliefyr kan konvertere til gasfyr – en potentiel besparelse for borgerne på 200 mio., da der ikke skal lægges fjernvarmerør og anskaffes nye fyr – og dermed igen en fordel for vores miljø

 • Den afgassede biomasse anvendes som gødning på markerne, fortrænger husdyrgødning, og reducerer udvaskning af kvælstof og fosfor til vandløb

 • Solrød Biogas opfylder næsten 100% Statens krav til reduktion af kvælstof og fosfor i Køge Bugt

 • I samarbejde med Solrød Strandrensningslaug bliver fedtemøg omdannet til biogas.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev