Levende by lækker by unik by hygge  leg

for

Levende bymidte - byudvikling med omtanke

Kommunens dejlige byer skal have de bedste muligheder for at udvikle sig og skabe vækst. Men udviklingen skal ske på nænsom og bæredygtig vis og med omtanke for at bevare byernes særlige karakter og charme.

Rigtig mange mennesker vælger at bosætte sig I Solrød Kommune, og det skyldes ikke mindst vores byers karakter og charme. Venstres ambition er at udvikle vores byer med størst mulig omtanke for at bevare byernes særlige historie, appel og karakter, som vi holder så meget af. Kort sagt – bæredygtig vækst.

Det gode og trygge i Solrød Kommune må ikke sættes over styr. Udviklingen skal fortsat være parcelhuse og tæt/lav bebyggelse, men dog med mulighed for bymæssig fortætning, hvor det virker naturligt.

Byudviklingen skal også indeholde en plan for forskønnelse af vores grønne områder og stisystemer. 

Videreudvikling af Solrød Kommunes byrum

Vi vil arbejde for at udvikle naturlige opholdssteder og frirum i Solrød Kommune.

Stranden er et unikt aktiv for Solrød Kommune, og med nænsom udvikling kan vi bevare stranden som et aktiv.

Kilen ved Solrød Gymnasium, Aktivitetszonerne Voldsom Omvej, Fiskebroen i Havdrup og Naturstien er også gode eksempler på steder som indbyder til bevægelse, aktivitet og leg.

Vi har været med til at prioritere udviklingen af det levende bymiljø i Havdrup Bymidte, og Solrød Center.

”Hjerter Havdrup” er gennemført, og forskønnelsen af Solrød Center er igangsat, og det arbejde glæder vi os til at færdiggøre.

Levende bymidter skaber naturlige samlingssteder og plads til afslapning, hygge og legende børn.

Vi vil arbejde for flere legepladser i kommunen – udover de 38 offentlige og private vi allerede har – som f.eks.:

  • Naturlegeplads i Jersie Strandpark
  • Opgradering af legeplads ved Solrød Strandpark.


Vi vil udvikle ”Den grønne strandvej” med græs i alle midterrabatter.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev