Naturen Havet Stranden

for

vi tager lokalt ansvar

I Venstres vision for Solrød i fremtiden går byforskønnelse, bæredygtighed og grønne initiativer hånd i hånd. Vi vil arbejde for at værne om og tilgængeliggøre vores unikke naturområder og gøre Solrød til et endnu smukkere og renere sted at leve og bo.

Indtil for 6.000 år siden var landskaberne stort set ikke påvirket af mennesket. Der var urskov med moser, søer og vandløb, og vilde dyr som elge, urokser, bisoner, vildsvin og ulve.

I de senere år globalt, nationalt og kommunalt har naturen været på tilbagegang, og vi skal derfor beskytte det, som er de mest værdifulde naturområder, som har risiko for aldrig at komme tilbage.

Venstre i Solrød vil arbejde for at værne om vores strand, grønne områder og det åbne land og for at der på alle niveauer passes bedre på vores natur og naturperler.

Det vil vi bl.a. gøre ved at:

 • Arbejde politisk for at forbedre havmiljøet i hele Køge Bugt:
  • Ved for eksempel at etablere stenrev, som samtidig kan forbedre biodiversiteten

 • Fremme initiativer som bevarer og beskytter naturområderne i Solrød
  • Vi har allerede nu gode erfaringer med klimaambassadører. Netop nu er det første hold naturambassadører uddannet og klar til at starte deres virke. Denne udvikling vil vi styrke og støtte

 • Gøre det nemmere for borgerne at kildesortere bedre
  • Målet for 2030 er 70%. I dag er vi på 57%, så vi er allerede godt på vej

 • Fortsætte med den skånsomme udvikling af stranden som fritidsområde – med fokus på at bevare selve stranden som naturstrand

 • Gøre Solrøds natur tilgængelig for alle
  • Vi ønsker at udvikle en guide til naturoplevelser i Solrød Kommune, for på den måde at gøre naturområderne lettere tilgængelige
  • Vi har allerede Hedebostien, Hjertestier, Kløverstier og Naturstien i Havdrup, og vil arbejde for etableringen af en trampesti fra Kalkgraven til Solrød Landsby
  • Vi ønsker generelt bedre tilgængelighed til naturen
  • Solrød Kommune har en fantastisk natur med nogle helt særlige naturperler. Dem skal vi værne om, og det er vi særligt opmærksomme på
  • Vi ønsker naturstierne bundet sammen, eventuelt med en viadukt under banen ved stationen i Havdrup.

Grøn kommune

Vi vil passe på vores strand, grønne områder, det åbne landskab og stranden.

Vi vil fortsat styrke samarbejdet med Strandrensningslauget, hvor grundejerforeningerne i strandområdet og Solrød Kommune sammen sikrer en ren og indbydende strand.

En smukkere og renere kommune

Det er af største betydning for os allesammen, at hele kommunen fremstår pæn, ordentlig og indbydende.

Veje, cykelstier og fortove skal være ryddede og velholdte.

Det samme gælder beplantning og grønne områder. Vi vil ikke acceptere, at vores udearealer vandaliseres.

Derfor har vi for eksempel indført nul-tolerance overfor graffiti, fordi områdernes fysiske udtryk samlet set skal bidrage til at skabe glæde, ro og tryghed.

Endnu bedre affaldshåndtering i det offentlige rum

Vi kan naturligvis ikke løse hele verdens affaldsproblemer, men vi kan i det mindste rydde op efter os selv og blive endnu bedre til at kildesortere.

Vi skal have alle vores medborgere med på at sortere og rydde op efter sig selv.

Vi vil arbejde for, at daginstitutioner, folkeskoler og foreninger fortsat har stort fokus på at lære børn og unge at lægge affald i de rigtige affaldsbeholdere, sorteret i de rette kategorier.

De skraldespande, som findes i Solrød Kommune, skal løbende erstattes af mere velegnede affaldsbeholdere, som er større og holder bedre på det sorterede affald, så affaldet ikke spredes af vind, vejr og fugle.

Solrød Kommune ligger allerede nu i kommunernes top-10, når det gælder affaldssortering, men vi stræber selvfølgelig efter at blive den bedste kommune i Danmark.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev