Hørt I Byen Hele Sjællands Skraldespand
Venstresolrod Ikon Anforselstegn

Solrød bliver hele Sjællands skraldespand

“Hvis madaffald fra Københavnsområdet kommer til Solrød, bliver det omdannet til biogas og biogødning. Behandlingen af madaffaldet sker under de skrappeste miljøkrav”. 

Kommuner i Danmark samarbejder på kryds og tværs omkring behandling af affald.

Hvad sker der med affaldet i Solrød Kommune?

Solrød Kommune indsamler i dag 6 genanvendelige fraktioner fra en-familieboliger, samt bio og restaffald.

De genanvendelige fraktioner er:

  • Plast
  • Papir
  • Blandet metal(dåser)/glas
  • Pap
  • Farligt affald


Plasten
indsamles i komprimator renovationsbiler og køres til ARGO i Gadstrup. Her presses plasten i store baller, som sendes via tog eller lastvogn til Hündgen Entsorgung, som ligger i Swisttal Tyskland. Plasten sorteres ud med henblik på genanvendelse og videreforarbejdning.

Papir afhentes sammen med blandet metal og glas i en komprimator renovationsbil. Begge dele køres til ARGO i Gadstrup. Papiret presses i store baller og afsættes på det europæiske marked, primært Tyskland, Belgien og Portugal hvor det genanvendes til nyt papir.

Metal og glas indsamles i komprimator renovationsbiler og køres til ARGO i Gadstrup, hvor det omlastes til store lastbiler og køres til Reiling i Næstved, hvor metal og glas skilles ad. Metallet sælges på verdensmarkedet og går i øjeblikket primært til Polen og Tyrkiet for genanvendelse. Glasset bliver knust til partikler, farvesorteret og afsat til produktion af nyt glas. Dette foregår primært i Danmark eller i Tyskland.

Pap-indsamling er en mulighed for borgerne i Solrød. Pappet indsamles i komprimator renovationsbil og køres til ARGO i Gadstrup, hvor det presses i store baller og afsættes til genanvendelse. Pappet afsættes primært i Tyskland.

Farligt affald indsamles i ”røde kasser” af de renovationsbiler, som kører i området i forvejen. De afleveres hos ARGO i Gadstrup, hvor de omlastes og videresendes til Smoka i København for sortering og destruktion af indholdet. Restaffaldet indsamles af komprimator renovationsbiler og køres til energiudnyttelse på ARGO´s kraftvarmeværk i Roskilde.

Bioaffaldet indsamles af komprimator renovationsbiler og køres til ARGO i Roskilde, hvor det omlastes til store lastvogne og køres til Holsted ved Esbjerg, hvor Gemidan forarbejder det til biogas. Med virkning fra 1. januar skal det efter omlastning i Roskilde køres fra Roskilde til Gemidas’ nye anlæg i Ølstykke, hvor det forbehandles til gasproduktion.

 

TIP OS OM DE EMNER, SOM OPTAGER DIG

Du er mere end velkommen til at tippe os med emner, som du mener kunne være relevante at tage op. Udfyld formularen herunder – så er det måske dit emne, vi tager op.

Del indlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev