HØRT I BYEN | Solrød bliver hele Sjællands skraldespand – Venstre i Solrød
Hørt-i-byen---Hele-Sjællands-skraldespand
venstresolrod_ikon_anforselstegn

Solrød bliver hele Sjællands skraldespand

“Hvis madaffald fra Københavnsområdet kommer til Solrød, bliver det omdannet til biogas og biogødning. Behandlingen af madaffaldet sker under de skrappeste miljøkrav”. 

Kommuner i Danmark samarbejder på kryds og tværs omkring behandling af affald.

Hvad sker der med affaldet i Solrød Kommune?

Solrød Kommune indsamler i dag 6 genanvendelige fraktioner fra en-familieboliger, samt bio og restaffald.

De genanvendelige fraktioner er:

  • Plast
  • Papir
  • Blandet metal(dåser)/glas
  • Pap
  • Farligt affald


Plasten
indsamles i komprimator renovationsbiler og køres til ARGO i Gadstrup. Her presses plasten i store baller, som sendes via tog eller lastvogn til Hündgen Entsorgung, som ligger i Swisttal Tyskland. Plasten sorteres ud med henblik på genanvendelse og videreforarbejdning.

Papir afhentes sammen med blandet metal og glas i en komprimator renovationsbil. Begge dele køres til ARGO i Gadstrup. Papiret presses i store baller og afsættes på det europæiske marked, primært Tyskland, Belgien og Portugal hvor det genanvendes til nyt papir.

Metal og glas indsamles i komprimator renovationsbiler og køres til ARGO i Gadstrup, hvor det omlastes til store lastbiler og køres til Reiling i Næstved, hvor metal og glas skilles ad. Metallet sælges på verdensmarkedet og går i øjeblikket primært til Polen og Tyrkiet for genanvendelse. Glasset bliver knust til partikler, farvesorteret og afsat til produktion af nyt glas. Dette foregår primært i Danmark eller i Tyskland.

Pap-indsamling er en mulighed for borgerne i Solrød. Pappet indsamles i komprimator renovationsbil og køres til ARGO i Gadstrup, hvor det presses i store baller og afsættes til genanvendelse. Pappet afsættes primært i Tyskland.

Farligt affald indsamles i ”røde kasser” af de renovationsbiler, som kører i området i forvejen. De afleveres hos ARGO i Gadstrup, hvor de omlastes og videresendes til Smoka i København for sortering og destruktion af indholdet. Restaffaldet indsamles af komprimator renovationsbiler og køres til energiudnyttelse på ARGO´s kraftvarmeværk i Roskilde.

Bioaffaldet indsamles af komprimator renovationsbiler og køres til ARGO i Roskilde, hvor det omlastes til store lastvogne og køres til Holsted ved Esbjerg, hvor Gemidan forarbejder det til biogas. Med virkning fra 1. januar skal det efter omlastning i Roskilde køres fra Roskilde til Gemidas’ nye anlæg i Ølstykke, hvor det forbehandles til gasproduktion.

 

Del indlæg

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
0

Tilmeld dig vores nyhedsbrev