vækst udvikling redelighed ordentlighed

for

Stabil økonomistyring skaber grundlag for vækst i Solrød Kommune

Ordentlig og redelig økonomistyring skal også i fremtiden danne grundlag for byudvikling, fælles økonomisk vækst samt en nedsat personskat, som ikke forringer kommunens service.

Venstre har gennem hele Solrød Kommunes historie været garant for fokus på orden og redelighed i kommunens økonomi. Vi vil altid være sikre på, hvor pengene skal komme fra, før vi sætter aktiviteter i gang.

Dette arbejde har været grundlaget for en relativt lav skat og grundskyld – sammenlignet med Danmarks øvrige kommuner. Denne skattepolitik vil vi fortsætte med i den kommende valgperiode, og vi vil fortsat arbejde for at kunne nedsætte personskatten – uden at kommunens service bliver forringet.

Finansiering af kommunens budget

Vi er i Venstre meget opmærksomme på, at salget af jord i Solrød Kommune har givet økonomisk mulighed for at udbygge daginstitutioner, skoler og plejecenter til glæde for alle borgere i kommunen.

Denne mulighed for at bidrage til kommunens budget vil være mere begrænset i fremtiden, idet staten i dag forbyder, at landzonejord omdannes til erhvervs- og boligområder.

Venstre vil arbejde for, at Staten giver bedre muligheder for, at Solrød Kommune i fremtiden selv kan bestemme kommunens fremtidige udvikling på en bæredygtig måde.

Venstre har allerede – sammen med det øvrige byråd – taget rettidige initiativer til at undersøge yderligere muligheder for at udvikle Solrød Kommunes fremtid med flere nye borgere, som kan bidrage til vores fælles økonomi.

Venstre vil ihærdigt arbejde for at fastholde muligheden for udbygning af kommunen, og vi vil have fokus på at få flere tilflyttere til kommunen på bæredygtig vis.


Udligningsordningen
 
Solrød Kommune bidrager med et 3-cifret millionbeløb årligt til andre kommuner i Danmark via de såkaldte kommunale udligningsordninger. Det er flere penge, end vi bruger på folkeskolen – kommunens største udgiftsområde.

Det er mange penge, og selvom det er en sag Folketinget bestemmer, så vil vi fortsat arbejde for at Folketinget får gjort udligningsordningerne mere retfærdige.

Fakta
I 2022 afleverer Solrød kommune kr. 357,1 mio. til andre kommuner, hvilket svarer til kr. 15.000 pr. indbygger.

Solrød kommune er den 10. største bidragsyder til udligningsordningen.

Dækningsafgift for erhvervsejendomme 
Hvad angår den særlige erhvervsskat – dækningsafgiften – som gælder i de fleste kommuner i Hovedstadsområdet, er vi i Solrød fortsat den første kommune syd for København, som ikke har indført denne ekstra erhvervsskat.

Venstre vil fortsat arbejde for, at dækningsafgift på erhvervsejendomme ikke bliver indført i Solrød Kommune.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev