Indflydelse Frihed

for

Selvbestemmelse, indflydelse og frihed nu og i fremtiden

I Solrød er der plads til alle. Det skal der også være i fremtiden. Vi vil værne om den enkeltes ret til selvbestemmelse, indflydelse via initiativer, som sikrer valgfrihed og medbestemmelse i alle livets aspekter

Vi er en del af den liberale familie, hvor grundholdningen tager afsæt i det enkelte menneskes personlige frihed og retten til selvbestemmelse. Vi vil værne om denne frihed og konstant have fokus på at sikre valgfrihed for vores borgere, overalt hvor det er muligt.

Vi er alle forskellige, og det gælder også borgerne i Solrød Kommune. Derfor mener vi, at det bedste tilbud er det, der passer til den enkelte, og som man selv har valgt.

Vi har gennem en årrække udviklet nye initiativer til inddragelse af brugere og borgere for at skabe stadig bedre kvalitet og optimere vores tilbud indenfor de ressourcer, der er til rådighed.

I den kommende valgperiode vil vi have fokus på nye initiativer og metoder, som understøtter vores politik på dette område.

Borgerlaboratorier

Venstre i Solrød vil styrke arbejdet med at aktivere og understøtte kommunens mange ildsjæle. Kun borgerne ved, hvad de har glæde af og behov for, og vi vil videreføre arbejdet med at lytte til de forslag og ønsker, som enkeltpersoner og foreninger kommer med til os.

Vi vil afsætte midler til den pulje, som gør det muligt at udvikle og søsætte de forskellige borgerinitiativer i ”borgerlaboratorier”. Vi vil under overskriften ”Solrød for Fremtiden”, præsentere en ny metode, hvor interesserede borgere kan mødes omkring enkeltsager med henblik på at udarbejde et grundlag for efterfølgende beslutning i byrådet.

Vi lytter og handler, i respektfuld samklang med Solrød Kommunes borgere.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev