tryghed trygt at bo trygt at leve tryg færden

for

Et sikkert og fredeligt sted at leve og bo

Solrød er kendt for at være et trygt og sikkert sted at leve at bo. Det skal vi værne om. I samarbejde med lokale aktører, foreninger og politi vil Venstre i Solrød arbejde for at udvikle og styrke alle de nødvendige initiativer, som kræves for, at Solrød forbliver et trygt sted at leve og bo – nu og i fremtiden.

Tryghed for alle. Solrød er kendt for at være et meget trygt sted at færdes, leve og bo, og det har vores højeste prioritet, at vi fastholder denne position.

Det skal fortsat være trygt for børn og voksne, unge og ældre både om dagen og om natten.

Vi vil arbejde for at styrke og udvikle alle de nødvendige initiativer, som kræves for, at Solrød forbliver et trygt sted at leve og bo – f.eks.:

  • Fokus på unges utryghedsskabende adfærd i det offentlige rum f.eks. i Solrød Center
  • Hærværksforebyggende overvågning
  • Udbygge Bo-trygt-konceptet
  • Mere tryghed i centre, stationer og større boligområder
  • Nattelys på institutioner, hvor unge samles udenfor åbningstid.


Samarbejde fremmer trygheden

Vi vil styrke samarbejde med grundejerforeninger, boligforeninger, skoler, politi, SSP, hvor vi vil drøfte, hvordan vi i fællesskab kan sikre borgernes tryghed og tage de nødvendige initiativer, hvor det er nødvendigt.

Blandt disse initiativer kan være forebyggelse af indbrud og tricktyveri, hindring af utryghedsskabende adfærd i det offentlige rum og særlige indsatser over for narkotikahandel, hærværk og graffiti.

Vi vil desuden prioritere det tætte samspil med Lokalrådet i Solrød Kommune, hvor politiet, civilsamfundet og ledelsesrepræsentanter fra Solrød Kommune nyder godt af dette formelle samarbejdsforum, ligesom vi vil tage initiativ til, at der årligt holdes offentlige møder om tryghedsskabende initiativer.

Gadebelysning
Vi vil have undersøgt hvordan nye teknologier kan gøre det muligt at få gadebelysning hele natten ved hjælp af f.eks. dæmpning af belysningen i de nattetimer, hvor belysningen nu er slukket – eller ved hjælp af bevægelsescensorer.

På denne måde vil der være lys uden, at energiforbruget stiger, og klima og miljøpåvirkningen vil være neutral.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev