flere hænder
og højere
kvalitet

Vi skal både kæmpe for flere hænder og for at dygtiggøre nuværende medarbejdere, som dermed også vil højne kvaliteten af den ydelse, vi leverer til vores borgere.

Med Venstres stemmer besluttede byrådet den 11.10.21 følgende tiltag.

Som følge af aftale om “Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen” er der på finansloven afsat midler til Solrød Kommune i 2021-2024.

Formålet med tilskuddet er, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Solrød Kommune forpligter sig derfor til at sende ufaglært personale i uddannelse i årene 2021-2024. Forventningen er, at Solrød Kommune kan sende i alt 20 ufaglærte i uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent i løbet af 2021-2024.

Det er dog et krav, at tilskuddet anvendes til ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Tilskuddet kan derfor ikke bruges til aflønning af eleverne under deres uddannelse.

Hvis det ikke har været muligt at anvende tilskuddet til ansættelse af erstatningspersonale, kan tilskuddet dog anvendes til opkvalificering af eksisterende personale i ældreplejen eller vikarer.

Med venlig hilsen
Dina Oxfeldt
Byrådsmedlem
Medlem af Social-, Sundheds- og Fritidsudvalget

Tilmeld dig vores nyhedsbrev