hjemmebesøg
og senior-
samtaler

Det handler om at være på forkant med hjælpen

Solrød Kommunes kvalitetsstandarder beskriver det serviceniveau, som social-, sundheds- og fritidsudvalget har vedtaget for tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandarden er udarbejdet efter gældende lovgivning og Solrød Kommunes pejlemærker.

Kvalitetsstandarden er med til at sikre, at borgere, pårørende og interesseorganisationer på en nem og overskuelig måde kan tilegne sig viden om hvordan de forebyggende hjemmebesøg tilbydes i Solrød Kommune. I Solrød kommune, kaldes tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg, for nogle aldersgrupper (70 år og 75 år) for seniorsamtaler. Seniorsamtale er valgt for, særlig i de første henvendelser, at fokusere mest på den sundhedsfremmende del af indsatsen.

Hvad er formålet?
Bidrage til at borgerne kan bevare/øge deres sundhed og livskvalitet gennem seniorlivet. Yde råd og vejledning, om støtte og aktivitetsmuligheder, tilpasset den enkeltes livsituation.

Hvad er indholdet så!
De forebyggende hjemmebesøg /seniorsamtaler er tilrettelagt som en struktureret, helhedsorienteret samtale, med udgangspunkt i de emner som er vigtige for den enkelte. Samtalen kan omhandle: Dagligdag, trivsel, socialt netværk, bolig, økonomi, sundhedstilstand, funktionsevne mv. Samtalen kan også berøre eksistentielle emner som sorg, tab, identitet, isolering, ensomhed og døden.

Hvad indgår ikke i de forebyggende hjemmebesøg?
Der er kan ikke visiteres til hjemmehjælp, madservice, træning eller hjælpemidler. Men sundhedsrådgiveren kan henvise til den relevante instans.

Vil du vide mere, finder du information på Solrød Kommunes hjemmeside – forebyggende hjemmebesøg.

Med venlig hilsen
Dina Oxfeldt
Byrådsmedlem

Medlem af Social-, Sundheds- og Fritidsudvalget

Tilmeld dig vores nyhedsbrev