hold
hjernen
frisk

Solrød Bibliotek og Kulturhus har ansøgt om et tilskud fra DGI’s aktivitetspulje ”Hold hjernen frisk”

Venstre kunne varmt støtte ansøgningen, og Byrådet har på sit møde godkendt at tilskuddet på kr. 35.000 kan modtages. Ældredemografien er i stigende – så dette aktivitetsprojekt er kærkomment.

Tilskuddet er primært afsat til foredragsholdere. Derudover er tilskuddet også afsat til konsulenttimer, forplejning og materialer.

Projektet handler om et forløb, der giver seniorerne en lyst til at blive ved med at prøve nye ting og få nye oplevelse – alene og sammen med andre. Derfor præsenteres de for en række forskelligartede aktiviteter, der både udfordrer og styrker allerede eksisterende forbindelser i hjernen.

Aktiviteterne kunne fx være

  • Anke/svampe-tur i skovene omkring Solrød med naturvejleder. (Tilgængelig for gangbesværet)
  • Højskolesangbogens nye perler – lær de nye sange
  • Guidet fælleslæsning
  • Senioryoga/hjerneyoga mm.


Samarbejdspartnere er Læge ved center for Sund Aldring – Ellen Garde og Aktivitets- og Frivilligcentret i Solrød Kommune.

Hvem er så målgruppen?

Målgruppen er borgere mellem 60 og 75 år og formålet er at rekruttere deltagere blandt bibliotekets brugere, brugerne rundt om i kommunens idrætsfaciliteter samt Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter. Samtidig har man etableret et samarbejde med kommunens demenskoordinatorer, der også vil hjælpe med at rekruttere. Formålet er at motivere og inspirere seniorer til at deltage i flere aktiviteter og opsøge fællesskab. Derved vil vi udfordre deres hjerner gennem aktiviteter, der styrker og stimulerer allerede eksisterende forbindelser i hjernen.

Forudsætninger for brug af tilskud

Varighed i timer pr. møde: 2 – 3 timer minimum 8 uger. Slutmålet er, at deltagerne bliver motiverede til at opsøge flere nye oplevelser både på det mentale som det fysiske plan.

Med venlig hilsen
Dina Oxfeldt
Byrådsmedlem

Medlem af Social-, Sundheds- og Fritidsudvalget

Tilmeld dig vores nyhedsbrev