Solrød det
bedste sted
- også for de
demente

IMPLEMENTERING AF DEMENSTRATEGI I SOLRØD

Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo. Det skal det for alle mennesker – også borgere med demenssygdom tæt inde på livet.

Solrød Kommune har udarbejdet demensstrategien som led i arbejdet med at være en demensvenlig kommune. Demens påvirker mange, når den rammer og med demensstrategien sættes fokus på, hvordan vi i fællesskab kan understøtte den enkeltes behov og skabe livskvalitet i alle sygdommens faser.

Demens er tegn på sygdom i hjernen, der giver svækkede mentale funktioner. Det påvirker mennesket fysisk, psykisk og socialt, og mange udfordringer melder sig.

Demensstrategien beskriver de fokusområder og indsatser, som der er og vil være særlig fokus på inden for demensområdet. Demensstrategien indeholder fire fokusområder:

 • Støtte til mennesker med demens
  Undervisning af pårørende sammen med borgere med demens. I efteråret 2019 er der opstartet kursusforløb for pårørende, hvor både ægtefælle, voksne børn og andre familiemedlemmer kan deltage

 • Støtte til pårørende
  Fra starten af 2021 har det været muligt for pårørende med en ægtefælle/samlever med demens at få afløsning i hjemmet. Det er Den Kommunale Hjemmepleje, der varetager afløsningen i hjemmet, og der er et tæt samarbejde med demenskoordinatorerne

 • Demensfaglighed og sammenhæng
  Kompetenceudvikling af medarbejdere på Plejecenter Christians Have samt etablering af erindringsrum for borgere med demens. På Plejecenter Christians Have kører et projekt omkring tilpasning af sansestimuli for beboere med demens. Hver beboer med demens på de skærmede enheder får lavet en sanseprofil, som kan bruges til at vurdere, hvad der skal til, for at den enkelte kan trives endnu bedre – og for at forebygge udadreagerende adfærd. Plejepersonalet deltager løbende i kompetenceudvikling omkring dette

 • Demensvenligt samfund og frivillig samarbejde
  I forbindelse med projektet er der også indrettet et erindringsrum, så rummet ligner et køkken fra 1960’erne. Selvom mennesker med demens har svært ved at huske, så kan det vække mange minder til live, når de kigger på og rører ved genstande fra børne- og ungdomsårene. Dette kan også fremme trivslen blandt beboerne med demens, og de første afprøvninger af rummet viser, at 60’er køkkenet skaber gode rammer for hyggelige stunder med beboerne.


Pårørende, Ældrerådet, Alzheimer foreningen, sundhedsmedarbejdere, Ældresagen og politikere har bidraget til demensstrategien.

Med venlig hilsen
Dina Oxfeldt
Byrådsmedlem

Medlem af Social-, Sundheds- og Fritidsudvalget

Tilmeld dig vores nyhedsbrev