stigende
behov for
SOSU'er

Solrød Kommune vil opleve et stigende behov for SOSU-medarbejdere over de kommende år

Kommunens demografiske udvikling vil med en stigende ældrebefolkning hen over de næste 10 år øge behovet betragteligt for at kunne ansætte flere social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter.

Dermed øges også behovet for at få uddannet flere, og en stor del af ansvaret for at uddanne SOSU-medarbejdere ligger nu hos kommunerne, som også har ansvaret for at rekruttere og ansætte elever.

Derfor er der også udarbejdet en strategi for rekruttering og fastholdelse af SOSU-elever med det formål også i fremtiden at kunne løfte velfærdsopgaverne – i sidste ende til gavn for både borgere og pårørende.

Hvad gør vi så?

Jo. Solrød Kommune har i 2021 et budget på 9,2 mio. kr. til SOSU-elever. Hertil kommer, at en del af udgifterne dækkes af refusioner under skoleperioder samt muligheden for at søge voksenlærlingerefusion til løn under praktikperioder.

Alle SOSU-elever ansættes med løn under Grundforløb 2 fra juli 2021. På den måde motiveres flere til opstart og til at gennemføre grundforløbet, fordi de modtager løn og er garanteret elevplads efterfølgende.

Dette selvfølgelig sammenholdt med de principper, vi har godkendt omkring projekt nærvær og trivsel i den kommunale hjemmepleje.

Med venlig hilsen
Dina Oxfeldt
Byrådsmedlem

Medlem af Social-, Sundheds- og Fritidsudvalget

Tilmeld dig vores nyhedsbrev