tilskud til
sårbare
ældre

Tilskud til sårbare ældre og mennesker med handicap i 2021

De sårbare ældre er blandt de grupper, der har været allerhårdest ramt af nedlukningerne under Covid19.

Det har for mange medført risiko for social isolation, ensomhed og tab af færdigheder m.v.

Den 4. juni 2021 indgik regeringen og en række aftalepartier derfor en aftale om en sommer- og erhvervspakke på 80 mio. kr. i 2021 til kommunernes aktiviteter for sårbare ældre og personer med handicap, som har været ramt af nedlukningen

Solrøds andel vil være på 300.000 kr.

Eksempler på aktiviteter kan være:

  • Gratis dagsture for de borgere, der er visiteret til kommunens daghjem – både det almindelige daghjem og daghjemmet for borgere med demens
  • Tur i Tivoli med alt betalt
  • Gratis ture for de ældre borgere, der oplever ensomhed, hvor håbet er, at det kan understøtte, at der kan skabes nogle relationer mellem borgerne, når de deltager i ture sammen i mindre grupper.

 

Herudover har Byrådet godkendt en udgiftsbevilling på 687.000 kr. til kultur- og oplevelsestilbud på soclal- og ældreområdet.

Vi får mulighed for at give vores borgere bosat på plejecentre og borgere på botilbud oplevelser og samtidigt kan vi booste oplevelsesindustrien.

Administrationen er allerede i gang med at planlægge forskellige oplevelsestilbud, f.eks. flere musikarrangementer for mindre grupper ad gangen på Plejecenter Christians Have. Midlerne skal anvendes senest 30. juni 2022.

Begge sager har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet, og Venstres gruppe støtter selvfølgelig begge punkter.

Med venlig hilsen
Dina Oxfeldt
Byrådsmedlem
Medlem af Social-, Sundheds- og Fritidsudvalget

Tilmeld dig vores nyhedsbrev