venstre
støtter
opnomering

Venstre støtter opnormering til kroniker- og kræftrehabiliteringsforløbene

Byrådet har den 21. juni 2021 godkendt en opnormering mht. kroniker- og kræftrehabiliteringsforløbene, så Solrød Kommune kan leve op til forløbsprogrammerne under Sundhedsaftalen.

Der vil pr. 1. august 2021 blive ansat en sygeplejerske på 25 timer i Genoptræningscenteret med en profil, som er målrettet rehabiliteringsforløb, og som har sundhedspædagogisk erfaring.

Målet med kroniker- og kræftrehabiliteringsforløbene er at støtte borgerne i at få en høj livskvalitet og en høj funktionsevne – på trods af sygdom.
Forløbene består typisk af holdundervisning, fysisk træning i Genoptræningscenteret og individuelle samtaler. Borgerne kan henvises til forløbene fra egen læge eller sygehuset.

Pt har det været Fysioterapeuter og ergoterapeuter i Genoptræningscenteret, der hovedsageligt har forestået rehabiliteringsforløbene i Solrød Kommune, men i forløbsprogrammerne anbefales det, at borgerne tilbydes en eller flere samtaler med en sygeplejerske. Sygeplejersken kan blandt andet give konkret viden om sygdommen, kostvejledning og psykosocial støtte.

I Solrød Kommune har der i årene 2017-2020 i gennemsnit været 25 borgere i kræftforløb og 58 borgere i kronikerforløb om året, dvs. i gennemsnit 83 borgere i alt om året, og antallet forventes at stige i de kommende år.

Hver borger skal tilbydes en indledende samtale, hvor borgerens behovs afklares, og herefter kan forløbet indeholde individuelle samtaler, undervisning og holdtræning.

Venstre har med glæde støttet forslaget.

Med venlig hilsen
Dina Oxfeldt
Byrådsmedlem

Medlem af Social-, Sundheds- og Fritidsudvalget

Tilmeld dig vores nyhedsbrev