[page_title]

Baggrund V

Nej til køb af en perfekt grund til en perfekt institution i Havdrup.

Byrådsmedlem Ivar Haugaard-Hansen har på det seneste møde stillet et forslag om, at der købes et stykke jord i Havdrup til etablering af en daginstitution, og at finansieringen kan ske ved salg af Skolevej 70, som forventes at kunne sælges for 4 mio. kr.

Modsat da vi købte Skolevej 70, så ved vi nu, at der reelt er et behov for daginstitutionspladser i Havdrup – bare ikke børnehavepladser – men derimod vuggestuepladser.

Sagsindsigt og spørgsmål har vist, at Skolevej 70 af administrationen blev foreslået købt med baggrund i byrådets tanker om udvidelse af udflytterbørnehaven i Karlstrup Nyskov, og med forventning om et permanent behov for børnehavepladser i Strandområdet.

For Strandområdet viser en analyse for perioden 2022-2030, at pladsbehovet kan håndteres indenfor nuværende kapacitet.

I Havdrup viser analysen et behov for at øge kapaciteten permanent ift primært vuggestue og meget marginalt for børnehave, og behovet for at øge vuggestue kapaciteten topper allerede i 2024 med et behov for yderligere 43 pladser.

Det ønsker man at løse ved at omdanne den velfungerende integrerede institution Eventyrhaven til en primært vuggestue-institution, og derefter tvangsflytte børnene til Skolevej 70, når de bliver 3 år.

Det er en løsning, som Venstre absolut ikke kan støtte.

Tanken bag forslaget om at erhverve en velegnet placering af en ny integreret institution i Havdrup er:

·       at lade det faktum, at både Solrøds og Havdrups forældre historisk har foretrukket og fortsat markant foretrækker integrerede institutioner

·       at lade det reelle behov være bestemmende for løsningen

·       at undgå at ændre/ødelægge allerede velfungerende daginstitutioner

·       at undgå unødige trafikale problemer i Gl. Havdrup

En landmand er måske interesseret i at sælge, beliggenheden er perfekt, og der er stadig mulighed for at lave en børnehave med gårdtema.

 

Positivt vedr. beliggenheden kan fremhæves

·       ligger i Havdrup hvor børnene bor, dvs. reelt muligt at aflevere på cykel eller at gå

·       ligger umiddelbar op ad sportsplads og hal og skole

·       forældre kan både aflevere børn i skole og børnehave med udgangspunkt i samme parkerings plads.

·       stor naturgrund ved bæk og buskads

·       FDF har en naturgrund lige ved siden af

·       umiddelbart op af Solrød bæk projekt

·       mindre belastning af trafik gennem Gl. Havdrup til rute 6

·       vi bevarer landsbymiljøet i Gl. Havdrup

·       placering muliggør tilslutning til fjernvarme

 

Forslaget blev behandlet på byrådsmødet den 21. juni 2023, og et flertal kunne ikke godkende forslaget.

Der var to slags modstand:

·       Den ideologiske, hvor man vel knap nok havde læst medlemsforslaget, og i hvert fald ikke lyttede. Man skød massivt ned, og ønskede ikke at der blev stillet spørgsmål ved den allerede trufne beslutning vedr. køb af Skolevej 70, og om man havde truffet den rigtige beslutning.

·       Den parlamentariske, hvor man undlod at tage stilling, men i stedet mente forslaget var et brud på budgetaftalen. Det var helt klart ikke min hensigt, og i det lys burde medlemsforslaget i stedet have været stillet som et ønske om et sideløbende undersøgelsesspor, hvor vi kunne få undersøgt og vurderet alt det, vi hidtil ikke har undersøgt, men burde have undersøgt – behov, placering, påvirkning af allerede eksisterende institutioner, trafik mv.

Flere gav udtryk for, at de fandt forslaget interessant, og andre at man med spænding imødeså resultat af den igangværende høring vedr. placering af en ny institution på Skolevej 70.

Ivar Haugaard-Hansen

Medlem af Familie og Uddannelsesudvalget

Tilmeld dig vores nyhedsbrev