[page_title]

Baggrund V

Hedevej - Et nyt lavpunkt for udviklingen i Solrød Kommune

Jeg er så ked af den populisme, som hærger det politiske verdensbillede, og som nu også er nået til Solrød Byråd.

En situation hvor saglighed har trange kår og politikere bare følger den seneste strømning på sociale medier drevet af få ressourcestærke borgere.

Tilbage i februar 2022 blev jeg, af borgmesteren, sat i spidsen for at forsøge at genstarte den dialog, som er gået ret skævt imellem politikere, Solrød Strands Grundejerforening og tidligere ejer af området.
Det lykkedes – dog afhænder den tidligere ejer til en ny ejerkreds, inden vi når til første møde.

Der har været et utal af møder mellem grundejerforeningens repræsentanter, administration, nye ejere, mig selv og nogle gange også det samlede Natur, Klima og Plan udvalg. Vi har også været på ”byvandring” i området for at besigtige projektet med grundejerforeningen.

Det har været en ret fin proces, hvor pulsslaget ret hurtigt kom ned, og de nye ejere har været meget fleksible og stillet med nye tegninger på baggrund af ønsker fra grundejerforeningen.

Efter mange forhandlinger og møder kaster investorerne i efteråret 2022 håndklædet i ringen og opgiver projektet, da de ikke kan overbevise grundejerforeningen om byggeprocenten på 60%.
Grundejerforeningen insisterer på, at der skal fjernes 2 boliger, før de kan godkende projekter.

Til info – så har bygningen på 2½ plan ud mod Strandvejen ikke været et stridspunkt på noget tidspunkt !
Jeg mente – og mener stadig – at det vil være synd at droppe projektet og går derfor tilbage til udvalget for at høre deres holdning. Et fuldstændigt enigt Natur, Klima og Plan udvalg bestiller derfor det lokalplansforslag, som nu er blevet nedstemt på Byrådsmødet d. 26. april.

Undervejs har der på de sociale medier været misvisende illustrationer lagt op af personer, som har været meget tæt på processen og derfor burde vide bedre. Illustrationer med højhuse der er helt ude af proportioner, og som kun havde til formål at afspore debatten og skrue op for følelserne, hvilket borgmesteren bekræftede på byrådsmødet.

Herudover er det er første gang, vi har set så mange positive høringssvar for et projekt, så et argument med, at ”borgerne ikke vil projektet” kan helt afvises, selvom borgmesteren på byrådsmødet kommenterede, at han som gammel Solrød dreng sagtens kunne se, at de positive meldinger kom fra forretningsrelationer, og personer med efternavne, som man kunne forvente ville støtte projektet, og at det samlet tegnede et billede, som for ham gjorde, at der var flere negative høringssvar end positive.
I den forbindelse efterlyste Ivar Haugaard-Hansen, V, at borgmesteren offentliggør listen over hvem, der kan godkendes, når der afgives høringssvar.

Vi havde et lille vindue med en enestående mulighed for at give Strandvejen det løft, som har været efterspurgt så længe og også indgik i valgløfterne for bl.a. Konservative og Liberal Alliance, som nu har nedstemt projektet.

”Mere Hornbæk, mindre Vest egnen”, som var mottoet i arbejdsgruppen. Og det var præcist det, som projektet indeholdt.

Et eksklusivt udtryk med gode forhold for mere liv og kvalitet i Strandvejsbilledet. Flere mindre boliger som både er stationsnære og samtidigt tæt på stranden. En kombination vi som Byråd burde hilse mere end velkommen.

Det meget sandsynlige scenarie vi ser nu er, at grunden bliver omdannet til rækkehuse, og vi kommer til at se på endnu et plankeværk langs Strandvejen.

Vi vedhæfter forslaget fra investorerne, så du ved selvsyn kan se, hvilket fantastisk projekt, der er blevet nedstemt.

Kim Sunesen
formand for Natur, Klima og Plan udvalget

Tilmeld dig vores nyhedsbrev