samlet
økonomisk
effekt
på 3 mill.

Kontrolindsatsen har i 2020 givet kr. 2,3 mio.

Årsrapport for Kontrolindsatsen for 2020 for udbetaling af offentlige ydelser er nu klar

Målet for Kontrolgruppen er, at sociale ydelser i Solrød Kommune kun udbetales på et korrekt grundlag, så borgerne udelukkende får de ydelser, som de er berettigede til – og dermed at forebygge og standse socialt bedrageri.

Kontrolgruppen behandler anmeldelser fra borgerne, andre afdelinger og institutioner i kommunen, andre myndigheder og sager via registersammenkøring.

Derudover afholder gruppen samtaler med borgere, når Udbetaling Danmark anmoder om sagsoplysning, hvilket er et forpligtende samarbejde i henhold til Lov om Udbetaling Danmark.

Kontrolgruppens arbejde er på den måde medvirkende til at forebygge misbrug af sociale ydelser, så der ikke udbetales flere penge, end man har krav på at modtage.

Sager i Kontrolgruppen

I 2020 er der blevet behandlet 106 sager, hvoraf nogle er videreført fra 2019, og en del er videreført til 2021.

Der er modtaget 48 anmeldelser om mistanke om socialt bedrageri, hvorfra 35 er anmeldt internt fra kommunen.

Desuden er der modtaget 13 anmeldelser eksternt fra borgere, Udbetaling Danmark og andre myndigheder. Der er endnu ikke truffet afgørelse i alle de 106 sager, der er blevet behandlet, pga. af der årligt undersøges mange sager.

Kontrolgruppen indsats har i 2020 resulteret i en samlet økonomisk effekt på ca. kr. 3 mio. Hvor Solrød Kommune andel er på ca. kr. 2,3 mio. Og den statslige andel udgør ca. kr. 700.000.

Venstre har tillid til kontrolgruppen, og er godt tilfredse med, at ordningen nu for 6. år i træk viser sin berettigelse.

Venlig hilsen
Henning Arlofelt Petersen
Medlem af Social-, sundheds- og fritidsudvalget

Tilmeld dig vores nyhedsbrev