unikke
naturperler
i solrød

Fra stranden i øst til Havdrup i vest findes der unikke naturperler. Visionen i Venstre er at binde områderne sammen således, at tilgængeligheden til naturen og det åbne land bliver bedre for borgerne.

Solrød er begunstiget med en stor kyststrækning, og stranden bruges hver dag af mange Solrødborgere til rekreative formål. Det samme gør sig gældende for Kalkgraven og Staunings ø mv. I Venstre er vi optaget af, at flest mulig borgere har gode adgange til naturen.

Byrådskandidaterne har derfor den vision, at flere af områderne bindes sammen med stier, så det er nemt at komme ud i naturen.

Det er en vision, der kun kan realiseres i samarbejde med lodsejere, og en vision der ikke leves ud i livet på kort sigt. Men drømmen er, at alle borgere i kommunen kan tilgå naturen ad stier.

I øjeblikket arbejder kommunen sammen med en lang række lodsejere og andre interessenter om et stort projekt langs Solrød bæk. En af de ting, som projektet søger at realisere, er netop en sti langs bækken mellem Solrød Landsby og Havdrup.

Hvis projektet lykkes, så bliver det muligt at gå (og måske cykle) ad stier hele vejen fra Havdrup til stranden. Det tror vi er noget, som mange borgere vil benytte sig af og vil være med til at gøre kommunen endnu mere attraktiv at leve og bo i.

Solrød for fremtiden! 

Med venlig hilsen
Henning Madsen
Kandidat for Venstre i Solrød til KV21 kommunalvalg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev