Beskæftigelsesplan2021

En gang om året udarbejder Solrød Kommune i henhold til lov om organisering og understøttelse af bestæftigelsesindsatsen m.v. en beskæftigelsesplan for det kommende år.

Beskæftigelsesplanen skal godkendes af Byrådet senest den 30. december 2020

Beskæftigelsesplanen beskriver kommunens overordnende strategi for beskæftigelsesindsatsen og de indsatser, som vil blive sat i værk for at imødekommen de beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Ministermålene for 2021 er blevet drøftet på Social,- sundheds- og fritidsudvalgsmødet den 17. august, og der var bred opbakning til målene.

Med de ministermål der er sat i gang, er det godt for alle vores borger, der af en eller anden grund har haft svært med at få en uddannelse eller et arbejde. Det er vigtigt for Venstre at alle vores borger får et godt liv, og et arbejde og uddannelse.

Høring fra handicaprådet, bakker generelt op om de initiativer og indsatser, der fremlægges i beskæftigelsesplanen.

Økonomi-, teknik,- og miljøudvalget og Social,- sundheds,- og fritidsudvalget har alle anbefalet.

Med venlig hilsen

Henning Arlofelt Petersen
Medlem af Social-, sundheds- og fritidsudvalget

Del indlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev