Borgernes hus
hvad er op
og ned?

Ideen – der skal undersøges - handler om at skabe bedre faciliteter for forenings- og kulturlivet, udvikling af bymidten i strandområdet, mere plads til det stigende antal ældre i Aktivitets- og Frivilligcentret, samle og forbedre rådhusfaciliteter og skabe boliger til mennesker i alle aldre på den nuværende rådhusgrund.

Kort sagt skabe et Multifunktionshus til glæde for borgerne og Solrøds mange frivillige og foreninger og samtidig give mulighed for flere centernære boliger.

Foranalysen, som er en del af budgetaftalen for 2021, igangsættes nu, men det er det nye Byråd i 2022, som træffer den endelige beslutning efter en ambitiøs og omfattende inddragelse af borgere, foreninger, kultur- og erhvervsliv. Dvs. om Borgernes hus skal i mølposen eller skal gennemføres afgøres i næste byrådsperiode.

Ét er sikkert: I forbindelse med beslutning om igangsættelse af foranalysen blev det af 16 ud af 19 byrådsmedlemmer besluttet, at etablering af Borgernes Hus ikke må påvirke kommunens serviceniveau negativt, og at det økonomisk er en fornuftig plan.

Da rådhuset blev bygget, var der ca. 11.000 indbyggere, hvor der i dag er ca. 23.500 og vel snart 25.000 med den nuværende tilflytningsstigning.

Der er naturligt større behov for plads i dag end for 50 år siden og et andet krav til indretning – både til de ansatte, men også som Borgerhus for det store foreningsliv mv., som der er i Solrød.

Vi skal sikre, at medarbejderne har nogle fornuftige rammer, hvori de kan udføre deres job – for kun derved kan de give den optimale service til borgerne. I parentes skal bemærkes, at Solrød kommunes ansatte p.t. har under halvdelen af det gennemsnitlige m2 pr. person.

Hjemmearbejdspladser på ét eller andet niveau er formodentligt kommet for at blive, og vil indgå i vurderingerne i foranalysen sammen med en ambitiøs og omfattende inddragelse af borgere, foreninger, kultur- og erhvervsliv.

Nøglen til at skaffe en grundigt beslutningsgrundlag er netop inddragelse – for kun ved at involvere borgere, foreninger og erhvervsliv kan behovet, fordele/ulemper og økonomisk konsekvens afdækkes.

Den konkrete inddragelsesproces planlægges hen over foråret 2021 i dialog med Byrådet.

Der vil blive hentet inspiration og trukket på de mange gode erfaringer med borgerinddragelse fra projekterne om udvikling af Havdrup bymidte, kystsikring og udviklingen af Solrød bibliotek og kulturhus.

Med venlig hilsen
Niels Hörup
Borgmester
Formand for Økonomi-, teknik og miljøudvalget 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev