Nærvær
og trivsel i
hjemmeplejen

Nærvær og trivsel  i hjemmeplejen er nøgleordet i den her sag, der har været fulgt tæt i Social-sundheds-og Fritidsudvalget.

Kommunen har i samarbejde med konsulentfirmaet Conopor, arbejdet målrettet gennem hele 2020 med projekt nærvær og trivsel i Den kommunale Hjemmepleje, finansieret af såvel puljemidler fra STAR som kommunalt afsatte puljemidler.

De igangsatte indsatser fortsætter i 2021, hvorefter projektet forventes at være implementeret og dermed en del af den fremtidige daglige drift i samarbejde med konsulentfirmaet Conopor, og der er arbejdet målrettet gennem hele 2020 med projektet.

Den kommunale Hjemmepleje har gennem de sidste år været præget at meget sygefravær og stor udskiftning blandt såvel ledere som medarbejdere. Tillad mig at liste et par tiltag, f.eks.

  • Opkvalificering af den nye ledergruppe, bestående af 3 gruppeledere
  • Udvikling af rammer for rekruttering og onboarding = grundig og fyldestgørende introduktion til nye medarbejdere
  • Funktionsbeskrivelser for alle medarbejderne
  • Gruppeforløb med henblik på tillid og trivsel
  • Faglig udvikling på tværs af ældreområdets enheder
  • Styrkelse af de faglige koordinatorer og planlæggerne mv.

Herudover er der lavet klare instrukser ved sygemeldinger, månedlige fraværssparring, samt det at være på forkant med udfordringer i arbejdsmiljø eller dårlig trivsel osv.

Det har nu vist sig, at der er gang i en positiv udvikling såvel på medarbejdertrivslen, som på nærledelse, som er af afgørende betydning for en bedre trivsel.

Alt i alt opleves mere stabile arbejdsdage, ledelse tæt på og en god stemning på arbejdspladsen
Har det så beviseligt givet pote? Jo såmænd..

Den gennemsnitlige fraværsprocent i 2020 er faldet til 9,91%, hvor den i 2019 var 12,7%. I det sidste halvår af 2020 var den gennemsnitlige fraværsprocent 8,39%. Det viser jo tydeligt, at vi er på rette vej.

Det videre arbejde kommer hovedsagligt til at handle om implementering og forankring, dels i forhold til adfærdsændrende indsatser i forhold til ledelse og grupper, samt rutiner og arbejdsgange i samarbejde med øvrige aktører, f.eks jobcentret og personaleafdelingen.

Derudover skal der arbejdes videre med rekruttering og onboarding, således at Ældreområdet samlet styrkes i disse discipliner. Dette arbejde vil der være særligt fokus på i foråret 2021, hvor der blandt andre skal rekrutteres en leder til Den kommunale Hjemmepleje.

Sagen har været i høring i Ældrerådet og Venstre er helt enig i udtalelsen om, at der arbejdes intenst videre med rekruttering og onboarding for på den måde at styrke Ældreområdet – særligt med fokus på et fortsat fald i fraværet i Hjemmeplejen.

“Det går sq godt”, skriver Helle, der er tillidsrepræsentant i hjemmeplejen…. JA og ros skal lyde, når ros er berettiget. Således oplyst støtter Venstre selvfølgelig sagen.

Med venlig hilsen
Dina Oxfeldt
Byrådsmedlem
Social, Sundheds- og fritidsudvalget
Venstre i Solrød

Tilmeld dig vores nyhedsbrev