udgangspunkt
for indgåelse
af budget-
aftale

Vi skal sikre vækst og udvikling til glæde for borgere, erhvervsliv, foreninger og Solrød Kommune. På den baggrund indgåes en budgetaftale.

Venstre Solrod Infografik

Overordnet bygger budgetaftalen på: 

  • Byrådets værdigrundlag for samarbejde, hvori der er aftalt værdier for politisk ledelse og samarbejde i byrådet og samspil med borgerne.
  • Orden og balance i økonomien i alle budgetår.
  • Uændret serviceniveau.
  • Kommuneskat +0,11%-point, uændret grundskyld og ingen dækningsafgift.
  • Bidrage til overholdelse af de aftalte rammer i økonomiaftaler mellem Regeringen og KL.
  • Puljemidler, som Solrød Kommune modtager fra Finansloven på velfærdsområderne, udmøntes i budget 2021-2024.

Venlig hilsen
Niels Hörup
Borgmester
Venstre i Solrød

Del indlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev