forbedret
tøjvaskordning
for ældre

Forbedret tøjvaskordning for visiterede ældre

Ældre borgere visiteret til tøjvask kan nu få vasket 8 kg tøj hver 14. dag – de vælger selv, om det skal være hvid, kulørt, finvask osv. eller et mix af de forskellige vaske. De pakker blot det ønskede vasketøj i en vasketøjssæk. Dette er en klar forbedring i forhold til i dag, hvor man kun kan få vasket en type vask.

Selve vask af tøjet vil fremover blive varetaget af et eksternt vaskeri. Det betyder så samtidig, at borgere der i dag ikke har egen vaskemaskine – og borgere,  som kun har adgang til vaskekælder, også kan blive en del af den nye vaskeordning.

I dag afholder den visiterede borger ved vask i eget hjem – udgifter til el, vand, vaskepulver, skyllemiddel og afskrivning på vaskemaskine, når de benytter vaskeordningen. Fremover skal borgeren betale en udgift, som svarer til det samme, men håndteringen som klares af hjemmeplejen og eksternt vaskeri betales af kommunen.

Den nye vaskeordning vurderes at frigøre hvad der svarer til to årsværk i hjemmeplejen. Slet ikke for at vi så skal skille os af med to medarbejdere. Nej, for der er i den grad brug for frie hænder i hjemmeplejen, så de skal bare håndtere endnu mere af denne vigtige borgennære service

Den nye vaskeordning, som træder i kraft fra 2022, er bakket op af både Ældreråd, Handicapråd og HovedMED (medarbejderne).

Venlig hilsen
Ivar Haugaard-Hansen
Formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev