støtte for
mere end
300.000 kr

Støtte til vores foreningers anlægsprojekter

Venstre er glade for at være med til at støtte det lokale idrætsliv

Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond sikrer igen i 2021 støtte til vores foreningers anlægsprojekter. Byrådet har netop besluttet støtte for mere end i alt 300.000 kr., så:

  • Ejerlavet Trylleskoven sikres hjælp til etablering af et fitnessområde
  • Havdrup Petanqueklub sikres hjælp til at færdiggøre installationsarbejde
  • Solbaderne sikres hjælp til at forlænge badebroen ved Solrød Strandpark
  • Solrød Svømmeklub sikres hjælp til nye startskamler

Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond har nu igennem snart 11 år sikret vores mange foreninger, at de mod en egenfinansiering på minimum 20% af anlægssummen, kan søge og i mange tilfælde få hjælp til at realisere der anlægsdrømme.

Tilslutningen i Byrådet var naturligvis stor (hvem kunne tro andet). Alligevel var der malurt i bægeret.

For et lille mindretal i byrådet blev en ubetydelig detalje, det debatten drejede sig om ved det virtuelle byrådsmøde.

Det forhold at Team Solrød (Besluttet af et enigt byråd) igennem de snart 11 år har kunnet anbefale udvalg og byråd, hvad de mener har været og er den rette støttefordeling blev problematiseret og gjort til et demokratisk problem.

Vi i Venstre kan ikke se problemet – uanset hvad Team Solrød måtte anbefale, har det i alle 11 år været frit for både udvalg og byråd, at ”hælde anbefalingen af brættet”, og gøre nøjagtig som man selv ville.

Et enkelt byrådsmedlem gjorde det til et problem, at man især ved større anlægsprojekter, har kutyme for at bevilge mindre end de maksimale 80% støtte.

Venstre bekendt er det ganske standard i langt de fleste fonde i Danmark, at man kan søge hvad man vil. Men uanset ansøgningens størrelse, så kan man aldrig forvente det fulde beløb.

Venstre tror og håber, at denne problematiseren og mistillid må bero på det snarlige kommunalvalg – for os er både den kommunale Idrætsanlægsfond og Team Solrød fantastisk gode Solrød ting.

Team Solrød har i perioden 2012-21 faktisk via egen støttefond støttet idrætslivet i Solrød med mere end 1,2 mio. kr. Medlemsvirksomhederne støtter derudover individuelt idrætslivet via sponsorater på kryds og tværs. Rigtig mange af Team Solrøds medlemsvirksomheder har faktisk fingeren meget godt på pulsen i det lokale idrætsliv. 

Venlig hilsen
Ivar Haugaard-Hansen
Formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget  
Bestyrelsesmedlem i Team Solrød

Tilmeld dig vores nyhedsbrev