Jeg siger fra – borgerne skal være med og i centrum!

Jeg siger fra – borgerne skal være med og i centrum!

– og jeg gør det ikke, fordi jeg har ændret holdning eller mening, men fordi jeg er uenig i dels den politiske beslutning om at omfordele puljemidlerne væk fra Folkeoplysningsudvalget og dels udviklingen i forvaltningen af det folkeoplysende område. 

 

Så efter mere end 6 år i Folkeoplysningsudvalget træder jeg nu ud af udvalget.

 

Det kan godt virke modstridende, når dem som kender mig, ved at det folkeoplysende område er noget som står mit hjerte meget nært og har arbejdet for i mere end 30 år – både som frivillig, foreningsleder samt de seneste år også som politiker.

 

Ved den politiske beslutning om at flytte mange af de understøttende og udviklende folkeoplysende puljer væk fra det åbne og frivilligbesatte Folkeoplysningsudvalg og ind i et lukket politisk udvalg, er hele det folkeoplysende område blevet flyttet langt væk fra foreningerne, frataget det direkte foreningsfaglige input samt blevet meget mere politisk og topstyret – dermed direkte modsat en udvikling af mere borgerinddragelse.

 

Samtidigt oplever jeg en bevægelse i både den administrative og nu senest politiske forvaltning af det folkeoplysende område, som er mere præget af bureaukratisk smagsdommeri og benspænd, end jeg genkender fra den historiske mere samskabende tilgang, jeg har været en stolt tilhænger af og bannerfører for. 

 

Der tegner sig også et billede af en mere ugennemskuelig og tilfældig forvaltning af de vedtagne retningslinjer for anvisning, tilskud og støtte end jeg har arbejdet for i Folkeoplysningsudvalget.

 

Når jeg reflekterer over dette – og samtidigt må forstå, at det er ønsket af det nye og anderledes styret politiske landskab – så konkluderer jeg, at jeg ikke kan se mig selv i den udvikling, ikke har eller formår at påvirke udviklingen anderledes mere, og derfor samlet set ikke er den rette til at lede kommunens Folkeoplysningsudvalg mere. 

 

Derfor fortalte jeg udvalget på seneste møde, at jeg stopper som formand af Folkeoplysningsudvalget og træder ud af udvalget ved udgangen af april.

 

Det finder jeg selvfølgeligt ærgerligt, da jeg har nydt arbejdet i og med Folkeoplysningsudvalget og brænder for det – men jeg er sikker på de dygtige og passionerede udvalgsmedlemmer vil forsætte det vigtige arbejde med at understøtte de folkeoplysende foreninger på bedst mulige vis, i den retning de sammen vælger med en ny formand og indenfor de forudsætninger de gives af politikerne.

 

Så kommer du fra en idrætsforening (som mit mandat er valgt for) og har interesse for det folkeoplysende område, bør du overveje at deltage i det kommende valg til Folkeoplysningsudvalget og gøre din indflydelse gældende. 

 

Med venlig hilsen

 

Michael Mørck Arnø

Afgået formand, Folkeoplysningsudvalget

Tilmeld dig vores nyhedsbrev