super godt
arbejde af
vores skoler

Solrøds Folkeskoler er i topform!

Det går godt på Solrød kommunes 3 folkeskoler – Havdrup skole, Uglegårdsskolen og Munkekærskolen.

Det viser den seneste kvalitetsrapport, som byrådet godkendte den 26.04.21.

Vi har gennem de seneste år set en meget svag nedgang i vores karakterer ved 9 klasses afgangseksamen. Den trend er vendt, og det er naturligvis glædeligt, og vi har en samlet placering som nr. 12 ud af Danmarks 98 kommuner.

Samtidig har vi en stigning i andelen af eleverne, som aflægger afgangsprøven. Hele 98,2% aflægger prøven, så det forbedrede resultat er ikke opnået ved bare at pille de svageste elever ud. Tværtimod, hvilket gør resultatet endnu bedre.

Så meget tilfredsstillende og super godt arbejde af vores skoler!

Familie og Uddannelsesudvalget har fokus på kompetence dækning, og der er en national målsætning om, at 95% af vores undervisere har det, der svarer til linjefags kompetence. Med 93,5% er vi tæt på målet og markant foran landsgennemsnittet på 88,4%, men vi arbejder videre med det og fastholder fokus på at tiltrække de rigtige kompetencer og efteruddanne vores personale.

Et andet fokusområde for Familie og Uddannelsesudvalget er, at vores unge skal i gang med en ungdomsuddannelse. Vi er igen noget foran resten af Danmark og har 92,8%, der påbegynder en ungdomsuddannelse, indenfor 15 måneder efter de forlader Folkeskolen. Det nationale mål er 95% og landsgennemsnittet er 86,6%.

Så vi er godt med, men det undrer os stadig, at ca. 7% af Solrød kommunes unge ikke er kommet i gang med uddannelse 15 måneder efter folkeskolen. Det fortsætter vi med at holde øje med.

Men der skal ikke herske nogen tvivl om, at Venstre er meget tilfredse med Kvalitetsrapporten, og vi vil benytte chancen her for at rose vores skoler!

Venlig hilsen
Kim Sunesen

Byrådsmedlem  
Formand for Familie- og Uddannelsesudvalget 
Venstre i Solrød

Tilmeld dig vores nyhedsbrev