vi investerer
i børn og unge

Det var en usædvanlig sag for Solrød Byråd, som blev behandlet den 30. august hvor et samlet byråd støttede en merbevilling på hele 917.000 kr. i 2021 og yderligere 3.900.000 kr. i både 2022 og 2023.

Baggrunden var en ligeså usædvanlig budgetopfølgning pr. 30. april, hvor udgifterne på det specialiserede børn- og ungeområde har sprængt budgetterne markant.

Heldigvis fører vi en ansvarlig økonomisk politik i Solrød, og derfor har vi også lagt til side til den slags uforudsete udgifter, og vi kan dække omkostninger i 2021 fra vores budgetsikkerhedspulje.

Det er i øvrigt et generelt billede over det ganske land, at det specialiserede børn- og ungeområde vokser eksplosivt og ikke en isoleret udfordring i Solrød. Derfor vi kan ikke forvente, at det stopper udgift flugten på området, og det kalder på en målrettet indsats.

Det er investeringen netop et udtryk for. En målrettet, seriøs og ambitiøs indsats hvor overskriften er, at vi investerer i bedre faglig og økonomisk styring, samtidig med at vi skal blive langt bedre til at udnytte det IT system, som underbygger vores sagsbehandling.

Langsomt – men sikkert – har antallet af sager per rådgiver siden 2016 sneget sig op fra de ønskede ca. 23-25 sager til et gennemsnit på 38. Det øger risikoen for, at vi ikke får fulgt tæt nok op på de dyre eksterne tilbud, og at vi ikke er helt opmærksomme på, hvilke tilbud vi har i viften, også gerne lokalt – og også i forebyggelsesøjemed.

Indsatsen her følger det 2-årige Task forløb, som vi deltager i under Social- og Ankestyrelsen, og vi vil evaluere investeringen ved udgangen af 2023.

I Venstre synes vi, det var det rigtige at gøre – både på det menneskelige plan og også i forhold til vores generelle fokus på økonomiske ansvarlighed.

Venlig hilsen
Kim Sunesen

Byrådsmedlem  
Formand for Familie- og Uddannelsesudvalget 
Venstre i Solrød

Tilmeld dig vores nyhedsbrev