budgetaftale2022

18 ud af 19 byrådsmedlemmer står bag budgetaftalen i Solrød Kommune for 2022

Det er godt for borgerne, virksomhederne, forenings- og kulturlivet og ikke mindst for medarbejdere og ledere i virksomheden Solrød Kommune, at vi kom i mål med en aftale som næste hele byrådet kunne stå inde for. Kun LA valgte at stå udenfor.

De økonomiske udsigter gav udfordringer, udgangspunktet var svært; at give plads til vækst og overholdelse af de afsatte rammer. Men det er lykkedes med stor grad af fleksibilitet og forståelse at komme frem til et fælles resultat, som vi alle – der har taget ansvar – kan være stolte af.

Mulighederne er udnyttet til det yderste, og den økonomiske bue spændt maksimalt, hvilket afspejler sig i aftalen. Til gengæld er der skabt basis for kapacitetsforbedringer på dagpasningsområdet, hvor der blandt andet i overslagsårerne er afsat budget til en ny daginstitution.

I september 2021 blev der afholdt Børne- og Ungetopmøde for første gang. Det lykkedes Venstre at opnå støtte til at dette kan fortsætte de kommende år. Topmøderne skal understøtte netværk og samarbejdsrelationer på tværs af området og være til fælles inspiration og videndeling.

Vores ældre medborgere kan glæde sig over, at Klippekortsordningen bevares foruden en kommende kapacitetudvidelse på Christians Have plejecenter. Og på den længere bane at muligheden for friplejehjem i Havdrup undersøges nærmere.

I Venstre er vi tilfredse med aftalen, og glæder os over det konstruktive samarbejde forhandlingsparterne i mellem, som ledte os hen til den underskrevne aftale.

Med venlig hilsen

Lene Stevnhoved
Byrådsmedlem

Medlem af Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Venstre i Solrød

Tilmeld dig vores nyhedsbrev