solrød erfrontløberpå affalds-sortering

En god affaldsordning bliver nu endnu bedre

I Solrød kommune har vi det sidste år sorteret vores affald fra husholdningerne i 8 fraktioner, og det har vi været ret gode til.

Genanvendelsen blev fra marts til december 2020 vurderet til 57%. Til sammenligning er det nationale mål, senest i 2022, på 50%.

Det er flot – og det danner basis for at kunne gøre det endnu bedre. Så godt at Solrød bliver frontløber på de kommende nye krav fra Miljøstyrelsen om at sortere affald i 10 fraktioner.

Det krav kan vi nemlig godt leve op til i Solrød. Det er glædeligt, og det gør sig bestemt ikke gældende i alle andre kommuner.

Kommunens yngste borgere sorterer også i skole og institution – og mon ikke de derhjemme er med til at “skubbe” forældre og bedsteforældre i den rigtige retning.

Pr. juni 2021 ændres ordningen, så de nuværende 8 faktioner udvides til 10, idet vi nu også skal frasortere tekstiler og fødevarekartoner (mælkekartoner).

Desuden genindføres afhentning af haveaffald i vintermånederne, og der kommer en mindre ændret i håndtering af miljøkasserne.

De gode vaner, som Solrødborgerne har fået – og fortsat udbygger – kan vi nu også tage med ud i det offentlige rum.

I Venstre hilser vi affaldssortering i det offentlige rum meget velkommen. Det stod på vores ønskeseddel da vi gik til valg i 2017 og bliver nu en realitet. Det er vi godt tilfreds med.

Vi starter med nye affaldsbeholdere i Solrød Center vest for stationen samt tre øst for. Senere følger resten af centret foruden Havdrup og Jersie.

Med venlig hilsen

Lene Stevnhoved
Byrådsmedlem

Medlem af økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Venstre i Solrød

Tilmeld dig vores nyhedsbrev