strandens husbliver tilvirkelighed

Aftalen om etableringen af Strandens Hus går tilbage til budgetaftalen for 2019-2022, som samtlige partier i byrådet bakkede op om

Det samlede ”projekt Strandens Hus” består dels af en kommunal del med en bebyggelse til foreninger foruden offentlige toiletter, parkering og grønne områder og dels en privat del i form af en selvstændig bygning med en restaurant/café med tilhørende iskiosk.

Det er foreningshuset, den kommunale del, der nu sættes i gang, og her forventes kajak, sejlsport, vinterbadning og andre vand- og strandaktiviteter at kunne udfolde sig fra primo 2023.

Projektets del to, den private del må dog vente. Tanken var, at kommunen skulle udleje en grund, hvor en privat aktør kunne opføre en bygning til formålet. Der har været én udbudsproces herfor, men det lykkedes ikke her at finde en privat aktør.

Processen for Strandens Hus har været lang og ikke uden besværligheder – som det kan forekomme, når flere interesserede skal tilgodeses, og den bedste løsning for fællesskabet skal findes. Blandt andet måtte projektet sættes lidt på pause, fordi lokalplanen for området blev påklaget. Planklagenævnet gav dog ikke klager medhold.

I Venstres valgprogram fra 2017 indgik bedre faciliteter ved stranden. Vi skrev: “Venstre vil arbejde for, at der etableres et fælles hus for sports- og foreningsaktiviteter ved stranden, så denne del af vores idrætsliv får de bedste betingelser”.

Derfor skal det ikke være nogen hemmelighed, at vi er glade for, at det netop er foreningshuset, som nu er på vej.

Forud herfor er der, særligt i regi af grundejerforeningen, ydet en stor indsats for at fremme sagen – en værdifuld indsats og et kæmpe engagement, som vi virkelig påskønner.

Med venlig hilsen

Lene Stevnhoved
Byrådsmedlem

Medlem af Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Venstre i Solrød

Tilmeld dig vores nyhedsbrev