[page_title]

Baggrund V

Mål for reduktion af drivhusgasser for 2030 hæves til 80 %

En fin Klimaplan, blev godkendt af byrådet den 21. juni. Planen tydeliggør, at Solrød kommune igennem en lang årrække har været ambitiøst ledet med højt fokus på klimadagsordenen

Specielt det sidste afsnit af Klimaplanen – “Fra ord til handling”

Her bliver mange at tiltagene helt konkretet, og det er jo det væsentlige, at planer bliver omsat til handling ude i virkeligheden

Et af forslagene ”At indføre en bilfri dag i Solrød / Havdrup” holder nok ikke, men det kan jo overvejes hen ad vejen.

Der sker meget på kort i øjeblikket med befolkningens syn på klima og hvor parate vi er til handling og specielt hvilken handlinger som vi er villige til at acceptere for at opnå et bedre klima.  

Du kan finde alle forslagene til indsatsområder her – på side 76.

Flere kommuner har indsatser i deres Klimaplaner som rækker til 73% reduktioner, og alligevel opstiller de mål om 77% drivhusgas reduktioner.

I Solrød har vil allerede planer for 77% som er blå stemplet af Consito som er videnspartner på området.

Natur, Klima og Plan udvalget blev derfor enige om, at det er nærliggende at løfte baren til 80% – Også selvom vi er velvidende om vi ikke har svarende på hvordan.

Men det er for uambitiøst at nøjes med en målsætning, som vi allerede har svar på nu, når den er så langsigtet som den er.

Det løft i ambitionsniveau var der opbakning til i byrådet.

Kim Sunesen

formand for Natur, Klima og Plan udvalget

Tilmeld dig vores nyhedsbrev