midler til
løft af
folkeskolen

SOLRØD MODTAGER CA. 2 MIO TIL LØFT AF FOLKESKOLEN

Tilbage i finanslovsaftalen for 2020 blev der afsat en pulje til løft af folkeskolen – for årene 2020-2023 – som skulle anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolen, inkl. specialskoler, og det skulle fortrinsvis være fastansatte lærere.

Derfor modtog Solrød Kommune i 2020 1,3 mio. kr. til dette formål, og de har været anvendt til indkøb af ekstra lærertimer og ansættelser af flere lærere på vores tre folkeskoler og 10Solrød – både indenfor områder som inklusion og støtte til børn med særlige behov ligesom flere lærertimer i fag som håndværk og design, tysk, dansk, naturfag samt temafag.

Nu modtager vi igen sådanne midler – næsten 2 mio. kr. til 2021. Formålet er stadigvæk det samme: Et løft af folkeskolen – inkl. specialskoler – med ansættelse af flere lærere.

Midlerne fordeles igen forholdsvis efter elevtal imellem de tre folkeskoler og 10. klassecenteret 10Solrød.

Puljerne de sidste to år er forventeligt endda højere end i 2021, med ca. 40% mere i 2022 og fordoblet i 2023.

Venlig hilsen
Michael Arnø
Byrådsmedlem  

Medlem af Familie- og uddannelsesudvalget
Venstre i Solrød

Del indlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev